ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 41.816.01

onat logo [object object] ЗАСІДАННЯ  СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ  Д 41.816.01 onat logo
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА   3, 4 та 5 грудня 2019 року в ауд. № 223 ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАСІДАННЯ   СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 41.816.01   ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 3 грудня 2019 року початок о 10:00 годині   Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

Start

End

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ

ім. О.С. ПОПОВА

  3, 4 та 5 грудня 2019 року

в ауд. № 223

ВІДБУДЕТЬСЯ

ЗАСІДАННЯ

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Д 41.816.01

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

3 грудня 2019 року

  • початок о 10:00 годині

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук                        ЗАЙЧЕНКО Валентина Вікторовича.

за спеціальністю 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи

Тема дисертації «Метод контролю та діагностики у цифрових комбінованих радіотехнічних системах»

Науковий керівник – Почерняєв Віталій Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Телекомунікації» (Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова)

Офіційний опонент – Семенко  Анатолій  Іларіонович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «телекомунікаційних систем» (Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»)

Офіційний опонент – Наритник Теодор Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, директор (Інститут електроніки та зв’язку Української академії наук)

  • початок о 12:00 годині

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук                        Манакова Сергія Юрійовича.

за спеціальністю – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Тема дисертації «Підвищення ефективності сигнально-кодових конструкцій з внутрішніми сигналами частотної модуляції з неперервною фазою»

Науковий керівник – Банкет Віктор Леонідович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теорії електричного зв’язку ім. А.Г. Зюко (Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова)

Офіційний опонент – Кошевий Віталій Михайлович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри морського радіозв’язку (Національний університет «Одеська морська академія»)

Офіційний опонент – Скулиш Марія Анатоліївна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).

 

4 грудня 2019 року

  • початок о 10:00 годині

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук                        Тихонової Олени Вікторівни.

за спеціальністю – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Тема дисертації «Конвеєрно-модульний метод інтеграції мультимедійних потоків з контролем затримок в пакетних телекомунікаційних мережах»

Науковий керівник – Воробієнко Петро Петрович, доктор технічних наук, професор, ректор Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова (Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова)

Офіційний опонент – Кичак Василь Мартинович, доктор технічних наук, професор, декан факультету інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем (Вінницький Національний технічний університет, Міністерство освіти і науки України)

Офіційний опонент – Нестеренко Сергій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи (Одеський Національний політехнічний університет, Міністерство освіти і науки України)

  • початок о 12:00 годині

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук                        Лєвєнберга Євгена Вадимовича.

за спеціальністю – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Тема дисертації «Оцінка характеристик якості обслуговування самоподібного трафіка телекомунікаційних мереж»

Науковий керівник – Ложковський Анатолій Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комутаційних систем (Одеська національна академія зв′язку ім. О.С. Попова МОН України)

Офіційний опонент – Климаш Михайло Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка».

Офіційний опонент – Ляховецький Леонід Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, начальник лабораторії цифрових систем передавання (Одеський науково-дослідний інститут зв’язку)

 

  • грудня 2019 року

  • початок о 10:00 годині

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук                        Шмельової Тетяни Рудольфівни  

за спеціальністю – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Тема дисертації «Аналіз, синтез та перетворення моделей телекомунікаційних систем на основі нескінченних сіток Петрі»

Науковий керівник – Воробієнко Петро Петрович, доктор технічних наук, професор, ректор Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова)

Офіційний опонент – Агєєв Дмитро Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент – Князєва Ніна Олексіївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії (Одеська національна академія харчових технологій)

Офіційний опонент – Стеценко Інна Вячеславівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»)

 

З дисертацією можна ознайомитися

в кімнаті наукових працівників ОНАЗ ім. О.С. Попова

MORE DETAIL

TOP