Конкурс студентських робіт англійською мовою з економіки та менеджменту.16 травня 2018 р.

рис.  сай 1  Конкурс студентських робіт англійською мовою з економіки та менеджменту.16 травня 2018 р.
До 100 річчя Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова та 15 річчя Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту оголошується конкурс «Інноваційні рішення  в економіці  - молодь говорить»  Конкурс «Інноваційні рішення в економіці - молодь говорить» передбачає визначення кращих студентських робіт англійською мовою з економіки або менеджменту за двома рівнями підготовки – бакалавр та

Start

20/12/2017 - 00:00

End

16/05/2018 - 00:00

До 100 річчя Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова та 15 річчя Навчальнонаукового інституту економіки та менеджменту оголошується конкурс «Інноваційні рішення  в економіці  – молодь говорить» 

Конкурс «Інноваційні рішення в економіці – молодь говорить» передбачає визначення кращих студентських робіт англійською мовою з економіки або менеджменту за двома рівнями підготовки – бакалавр та магістр. На кожному рівні буде визначено переможця за результатами презентації рішень студентів щодо розвитку економіки України.

Переможці за кожним рівнем отримують грошові призи:

7 500 грн. для кращої презентації на рівні магістр;

5 000 грн. для кращої презентації на рівні бакалавр.

Приз профінансовано “Thelma J. Stischer Foundation”, США

Умови участі в конкурсі

Конкурс передбачає два етапи.

На першому етапі – подання заяви та анотації до презентації учасниками конкурсу. За результатами розгляду заяв та анотацій, конкурсною комісією, до участі у другому етапі відбираються десять найкращих рішень.

На другому етапі – презентація ідеї та результатів дослідження учасниками, публікація матеріалів конкурсу в електронному вигляді. Оголошення переможця за результатами оцінювання суддів.

Учасники

Рівень магістр. У конкурсі можуть брати участь здобувачі вищої освіти очної та заочної (дистанційної) форм навчання спеціальностей «Економіка» або «Менеджмент» освітнього ступеня магістр будь якого ВНЗ м. Одеси не залежно від року навчання.

Рівень бакалавр. У конкурсі можуть брати участь здобувачі вищої освіти очної та заочної (дистанційної) форм навчання спеціальностей «Економіка» або «Менеджмент» освітнього ступеня бакалавр будь якого ВНЗ м. Одеси останнього року навчання.

Етапи конкурсу

 

1-й етап – до 17.00 1.04.18 подання заяви та анотації на участь у конкурсі в електронному вигляді на адресу gao-2003@ukr.net;

2-й етап – презентація результатів 16.05.18

Вимоги до анотації. Кожний учасник конкурсу разом із заявою подає анотацію англійською мовою в електронній формі, формат файлу .doc або .docx та pdf, обсягом одна сторінка, але не більше ніж 2000 знаків, шрифт Times New Roman, розмір 12, абзац 1.25, розташування по ширині, поля з усіх боків 2 см. Анотація повинна містити такі основні елементи як: прізвище ім’я по батькові учасника, назва ВНЗ, назва доповіді, мета дослідження, ідея запропонованого рішення, результати дослідження і висновки.

Анотації учасників, що відповідають зазначеним вимогам, будуть опубліковані у матеріалах за результатами конкурсу «Інноваційні рішення в економіці – молодь говорить» в електронному вигляді та розіслані кожному учаснику.

Вимоги до презентації. Презентація повинна відповідати наступним вимогам:

  • передбачати оригінальну ідею щодо розвитку економіки України;
  • містити конкретні результати щодо впровадження ідеї, зокрема: рекомендації, моделі, приклади тощо;
  • подана та представлена англійською мовою;
  • оформлена у редакторі Power Point. Максимальна кількість слайдів 5. Максимальний час на доповідь за слайдами 7 хвилин.

Процедура оцінювання. Підсумком конкурсу є визначення переможців за сумою оцінок суддів відповідно до критеріїв (табл.1). Максимально кожний учасник може отримати 100 (сто) балів.

Таблиця 1. – Критерії оцінювання конкурсантів

Критерій Кількість балів
Ідея 25
Результати 25
Англійська мова 25
Подання презентації 25

Форма заяви на участь у конкурсі

(заява подається англійською мовою)

Ім’я та прізвище студента
Номер телефону, електронна пошта
Назва ВНЗ
Спеціальність
Курс
Форма навчання

( очна чи заочна)

Науковий керівник (ім’я та прізвище, науковий ступінь, місце роботи, посада)
Назва презентації

Організаційний комітет

Воробієнко П.П.,  доктор технічних наук, професор, ректор ОНАЗ ім. О.С. Попова

Захарченко Л.А., кандидат економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту економіки та менеджменту ОНАЗ ім. О.С. Попова

Доктор Даглас Холл, доктор технічних наук, TEFL / IT, Корпус Миру США – Україна 50

Орлов В.М., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та корпоративного управління ОНАЗ ім. О.С. Попова

Отливанська Г.А., кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки підприємства та корпоративного управління ОНАЗ ім. О.С. Попова

Станкевич І.В., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу ОНАЗ ім. О.С. Попова

Тардаскина Т.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу ОНАЗ  ім. О.С. Попова

Чепелюк Н.І., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри лінгвістичної підготовки ОНАЗ  ім. О.С. Попова

Контактна особа доц. кафедри економіки підприємства та корпоративного управління  ОНАЗ Отливанська  Галина Артурівна  тел. +380962159199, gao-2003@ukr.net.

 Матеріали конкурсу можна переглянути ТУТ

 

MORE DETAIL

TOP