УВАГА! Шановні абітурієнти та їхні батьки!

В 2017 році ОНАЗ ім О.С. Попова вперше здійснюватиме набір за першим (бакалаврським) рівнем на спеціальність 122 «Комп'ютерні науки» галузі знань «Інформаційні технології» «Комп'ютерні науки» - це спеціальність для підготовки розробників і аналітиків інформаційних систем для бізнесу, промисловості, банківської сфери, освіти і науки. Спеціальність «Комп'ютерні науки» дає можливість отримати комплексний

Start

End

В 2017 році ОНАЗ ім О.С. Попова вперше здійснюватиме набір за першим (бакалаврським) рівнем на спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань «Інформаційні технології»

«Комп’ютерні науки» – це спеціальність для підготовки розробників і аналітиків інформаційних систем для бізнесу, промисловості, банківської сфери, освіти і науки.

Спеціальність «Комп’ютерні науки» дає можливість отримати комплексний набір фундаментальних знань з сучасних IT-технологій і знайти перспективну роботу у вітчизняних або закордонних IT-компаніях, в тому числі за гнучким робочим графіком.

Студенти спеціалізуються в проектуванні та розробці Web-орієнтованих корпоративних і інформаційно-пошукових систем, програмних продуктів для автоматизації логістики, CRM і ERP систем, Data Mining, систем штучного інтелекту та експертних систем, а також отримують знання та практичні навички розробки програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання та комп’ютерної графіки.

Навчання за спеціальністю «Комп’ютерні науки» ґрунтується на сучасних мовах і технологіях програмування (С ++, Java, C #, .NET, UML), засобах проектування баз даних (MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB), розробці WEB-ресурсів (HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, Ajax, jQuery, Node.Js) і мобільних додатків (Android SDK), освоюються сучасні середовища розробки програмного забезпечення (MS Visual Studio, Eclipse PDT, Rational Rose, BPwin, NetBeans, PhpStorm, Aptana Studio, IntelliJ IDEA). Приділяється увага клієнт-серверним технологіям, адмініструванню комп’ютерних мереж на Unix / Linux і обладнанні CISCO Systems, засобам технологічного забезпечення роботи підприємств (1С, Mathlab, Statistica, AutoCAD), паралельним і розподіленим обчисленням (MPI, OpenMP, CUDA, OpenCL).

Випускники спеціальності «Комп’ютерні науки» орієнтовані на:

–     створення WEB-ресурсів, Інтернет-порталів та розподілених інформаційних систем;

–     розробку мобільних додатків і комп’ютерних ігор;

–     проектування баз даних і знань;

–     розробку програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання та комп’ютерної графіки;

–     проектування і розробку інформаційно-пошукових, експертних систем, систем реінжинірингу бізнес-процесів;

–     бізнес-аналіз та керівництво групами програмістів-розробників.

MORE DETAIL

TOP