Оголошується конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

dbe4a2bb072531db29c704945deaf763 [object object] Оголошується конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників dbe4a2bb072531db29c704945deaf763 1
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ ім. О.С. Попова Оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників, які стануть вакантними з 01.09.2018 року   Кафедра Автоматизації технологічних процесів та електроживлення: - викладач – 2 ставки; - старший викладач – 1 ставка; - доцент – 0,65 ставки; - професор – 1 ставка; - завідувач

Start

End

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ

ім. О.С. Попова

Оголошує конкурс

на заміщення посад науково-педагогічних працівників,

які стануть вакантними з 01.09.2018 року

 

Кафедра Автоматизації технологічних процесів та електроживлення:

– викладач – 2 ставки;

– старший викладач – 1 ставка;

– доцент – 0,65 ставки;

– професор – 1 ставка;

– завідувач кафедри – 0,83 ставки.

Кафедра Вищої математики:

– старший викладач – 1 ставка.

Кафедра Економіки підприємства та корпоративного управління:

– завідувач кафедри – 1 ставка.

Кафедра Інформаційних технологій:

– старший викладач – 3 ставки;

– доцент – 1 ставка.

Кафедра Інформаційної безпеки та передачі даних:

– доцент – 0,6 ставки.

Кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв:

– доцент – 3 ставки.

Кафедра Комп’ютерних наук:

– доцент – 0,6 ставки;

– завідувач кафедри – 1 ставка.

Кафедра Лінгвістичної підготовки:

– старший викладач – 1,5 ставки;

– доцент – 1 ставка.

Кафедра Менеджменту та маркетингу:

– викладач – 1 ставка;

– старший викладач – 3,75 ставки.

Кафедра Мереж зв’язку:

– завідувач кафедри – 1 ставка.

Кафедра Політології, соціології та соціальних комунікацій:

– доцент – 1 ставка;

– завідувач кафедри – 1 ставка.

Кафедра Телебачення та радіомовлення:

– викладач – 1 ставка;

– завідувач кафедри – 1 ставка.

Кафедра Теорії електричного зв’язку і метрології ім. А.Г.Зюко:

– старший викладач – 1 ставка;

– доцент – 1 ставка;

– завідувач кафедри – 1 ставка.

Кафедра Телекомунікації (м. Київ):

– старший викладач – 1 ставка;

– професор – 1 ставка.

Кафедра Телекомунікаційних систем:

– викладач – 0,25 ставки;

– старший викладач – 2 ставки;

– доцент – 1 ставка;

– професор – 1 ставка.

Кафедра Технічної електродинаміки та систем радіозв’язку:

– старший викладач – 1,8 ставки;

– професор – 1,25 ставка.

Кафедра Управління проектами та системного аналізу:

– доцент – 0,72 ставки.

Кафедра Фізики та волоконно-оптичних ліній зв’язку:

– викладач – 1 ставка;

– доцент – 2 ставка.

Кафедра Фізичного виховання:

– викладач – 1,75 ставки;

– старший викладач – 1,7 ставки.

Кафедра Філософії та історії України:

– доцент  – 0,83 ставки.

Термін подання заяв на участь у конкурсі до 31.05.2018 року.

 

До заяви необхідно додати документи:

 

Претенденти сторонні:

 • заява на ім’я ректора про участь у конкурсі;

 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений за останнім місцем роботи;

 • дві фотографії 3 x 4 см;

 • автобіографія;

 • копія паспорта;

 • засвідчені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене/почесне звання;

 • список наукових та науково-методичних праць;

 • інформацію про підвищення кваліфікації або стажування (за наявності);

 • перспективний план роботи.

Претенденти, які працюють в Академії:

 • заява на ім’я ректора про участь у конкурсі;

 • засвідчені в установленому порядку копії документів про науковий ступінь та/або вчене/почесне звання;

 • список наукових та науково-методичних праць з часу останнього обрання;

 • інформацію про підвищення кваліфікації або стажування (за наявності);

 • звіт про результати виконання попереднього трудового договору (контракту);

 • перспективний план роботи.

Претендент, за його бажанням, може надати й інші документи, що засвідчують його професійні якості.

 

Надавати документи та звертатися за інформацією щодо кваліфікаційних вимог до претендентів на заміщення посад науково-педагогічних працівників до відділу управління персоналом за адресою:

Україна, 65029,Одесса,вул. Кузнечна,1, каб. № 123

За довідками звертатись за телефоном +38 (048) 705-02-38.

MORE DETAIL

TOP