Інформація про кафедру

     Кафедра технічної електродинаміки та систем радіозв’язку (ТЕД та СРЗ) була створена в 1998 р. на базі кафедр електродинаміки інформаційних систем (ЕДІС) і систем радіозв’язку (СРЗ) шляхом їхнього об’єднання.

   На теперішній час на кафедрі читаються дисципліни та спецкурси в рамках підготовки бакалаврів за напрямами: 6.050901 Радіотехніка; 6.050903 Телекомунікації; 6.170102 Системи технічного захисту інформації, а також дисципліни в рамках підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальностями: 7.05090103, 8.05090103  Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси; 7.05090102, 8.05090102  Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення; 7.05090303, 8.05090303 Технології та засоби телекомунікацій. Дисципліни читаються професорсько-викладацьким складом кафедри українською, англійською та російською мовами.

   Методична робота кафедри направлена на постійне удосконалення існуючої методичної бази дисциплін та розробку нових спецкурсів із залученням сучасних мультимедійних технологій.