A fiscal topic of scientific and research work on problems of high school is “Social, Political and Legal Aspects of Ukrainian Society Modernization” (01030045020 register number). This work is intended for 5 years (09.2003- 09.2008). The first process report called “Civil Society in the Context of Political Modernization” is planned for September 2005. The work on the second part of the topic called “Social and Legal Country: Political Aspects and Procedural Provision” has started.

Professor A.O. Silenko is a regional representative of the journal called “Political Management” in Odeska oblast,

–        member of the editorial board of “Geneza” journal (National Pedagogical University n.a. M.P. Dragomanov),

–        member of the editorial board of “Humanitarian Messenger of Zaporozhian National Academy of Engineering” research papers collection ,

–        member of specialized counsel on theses defense

D.41.086.02. Odesa

LIST OF MAIN PUBLISHED WORKS of Ph.D in Political Sciences, Professor Silenko A.O.

1. Сіленко А. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку (у співавторстві): Монографія. – К.: Парламентське видання, 2006. – 350 с.

2. Сіленко А.О., Коляденко В.А. Соціальна держава: тернистий шлях до визнання: Монографія – О.: ТЄТ, 2002. – 286 с.
3. Сіленко А.О. Соціальна держава: територія перемен. Монографія. – Одеса: Видавничий центр УДАЗ ім. О.С. Попова, 2000. – 280 с.

4. Сіленко А.О. Цифрова нерівність як результат нерівномірності поширення трансформацій, що відбуваються у світі під впливом інформаційних технологій // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй: Збірник. – Т.1. – К.: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2006. – 496 с.

5. Сіленко А. Цифрова нерівність як глобальна соціально-політична проблема // Політичний менеджмент. – 2006. – № 3. – С.51-62.

6. Сіленко А.О. Соціально-політичні наслідки інформаційної революції // Політичний менеджмент. – 2005. – № 5. – С.61-75.

7. Сіленко А.Л. Деякі тенденції розвитку соціальної держави // Право України. – 2005. – № 8. – С.106-110.

8. Сіленко А.О. Інфокомунікаційні технології та розвиток громадянського суспільства // Політичний менеджмент. – 2004. – № 5. – С.

9. Сіленко А.О. Інаугурація // Політологічний енциклопедичний словник. – К.: Ґенеза, 2004.

10. Сіленко А.О. Комунізм // Політологічний енциклопедичний словник. – К.: Ґенеза, 2004.

11. Сіленко А.О. Протекторат // Політологічний енциклопедичний словник. – К.: Ґенеза, 2004.

12. Сіленко А.О. Реваншизм // Політологічний енциклопедичний словник. – К.: Ґенеза, 2004.

13. Сіленко А.О. Економічна політика // Політологічний енциклопедичний словник. – К.: Ґенеза, 2004.

14. Сіленко А.О. Інфокомунікаційні технології в контексті модернізаційних процесів // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Вип.16. – О.: Юридична література. – 2003. – С.519

15. Силенко А.А, Глобальные информатизационные процессы и Украина / Телеком-2003 – Одесса, 2003. – С.126-127.

16. Сіленко А.О. Електрона Україна // Політичний менеджмент. – 2003. – № 3. – С.71-76.

17. Сіленко А.О. Соціальна політика та її пріоритети у перехідному суспільстві // Людина і політика. – 2003. – № 1. – С.

18. Сіленко А.О. Від держави загального добробуту до держави можливостей // Людина і політика. – 2002. – № 3. – С.120-128.

19. Сіленко А.О., Коляденко В.А. Правовой режим защиты персональных данных // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Вип.13-14. – О.: Юридична література. – 2002. – С.628-638.

20. Сіленко А.О. Права людини в соціальній державі // Нова політика. – 2002. – № 1. – С.24-28.

21. Сіленко А.О. Охорона дитинства в контексті соціальної політики // Охорона дитинства. Дитяче право: теорія, досвід, перспективи. – Одеса: Юридична література, 2001. – С.103-110. (у співавторстві)

22.  Сіленко А.О. Механізми гарантії та захисту прав і свобод людини і громадянина: Україна у контексті світового досвіду. // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Вип.12. – О.: Юридична література. – 2001. – С.81-94.

23. Сіленко А.О. Основні теоретико-методологічні підходи зарубіжної і вітчизняної політичної науки до визначення і сутності понять “держава загального добробуту” і “соціальна держава” // Людина і політика. – 2001. – № 6. – С.148-155.

24. Сіленко А.О. Політичні чинники формування держави загального добробуту // Людина і політика. – 2001. – № 5. – С.136-144.

25. Сіленко А.О. Соціал-демократична політика: нові підходи // Нова політика. – 2001. – № 6 – С.17-21.

26. Сіленко А.О. Держава загального добробуту: тернистий шлях до визнання // Нова політика. – 2001. – № 6. – С.23-28.

27. Сіленко А.О. Повернення соціальної держави // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип.12. – К., 2000. – 70-74.

28. Сіленко А.О. Правова і соціальна державність – основа консолідації суспільства України // Політологічний вісник: Збірник наукових праць. – Вип.6. – К., 2000. – С.52-57.

29. Сіленко А.О. Ефективна соціальна політика – шлях до політичної стабільності // Трибуна. – 2000. – № 7-8. – С.23-24.

30. Сіленко А.О. Економічні параметри демократії // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип.10. – К., 2000. – С.10-14.

31. Сіленко А.О. Соціальна політика України: сценарій МВФ // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. – Вип.9. – К., 2000. – С.58-63.

32. Сіленко А.О. Генезис і сутність американської держави загального добробуту // Людина і політика. – 2000. – № 2. – С.65-69.

33. Сіленко А.О. У контексті добробуту людей // Віче. – 2000. – № 4. – С.104-110.

34. Сіленко А.О. Американська держава загального добробуту: від Великої депресії до нашіх днів // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. Вип.8. – Одеса: Юридична література. – 2000. – С.388-392.

35. Сіленко А.О. Моделі соціального партнерства в сучасному світі // Нова політика. – 2000. – № 2.- С.25-30.
36. Сіленко А.О. Сила та слабкість профспілок як показник ефективності соціального захисту працівників: порівняльний аналіз // Право України. – 2000. – № 2. – С.22-25.
37. Сіленко А.О. Чи є альтернатива державі загального добротуту? // Нова політика. – 2000. – № 1. – С.32-35.
38. Сіленко А.О. Нові моделі соціального захисту в країнах Заходу та Центрально-Східної Европи // Людина і політика. – 2000. – № 1. – С.71-75.
39. Сіленко А.О. Cім’я в об’єктиві соціальної політики // Правова держава. – 1999.- № 2. – С.26-29.
40. Сіленко А.О. Проблеми зайнятості і безробіття при переході до ринкової економіки. Україна в контексті світового досвіду // Дослідження світової політики: Збірник праць вчених. – Вип.6. – К., 1999. – С.45-51.
41. Сіленко А.О. Політична ідеологія і соціальна практика // Дослідження світової політики: Збірник праць вчених. – Вип.5. – К., 1999. – С.12-17.
42. Сіленко А.О. Соціальний захист. Політичний вимір // Віче. – 1999. – № 12. – С.83-90.
43. Сіленко А.О. Соціальна держава: ліквідація чи трансформація? // Трибуна. – 1999. – № 11-12. – С.21-23.
44. Сіленко А.О. Політико-правові аспекти розвитку соціальної сфери: забезпечення прав людини // Право України. – 1999. – № 11. – С.30-33.
45. Сіленко А.О. Соціальна держава: бажане в межах можливого? // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Вип.6-7. – Одеса: Астропринт. – 1999. – С.385-391.
46. Сіленко А.О. Новий образ соціальної держави // Людина і політика. – 1999. – № 6. – С.65-68.
47. Сіленко А.О. Соціально-політичний ореол економічної категорії «заробітна плата» // Нова політика. – 1999. – № 6. – С.55-61.
48. Сіленко А.О. Структурні особливості соціальної держави // Нова політика. – 1999. – № 4.- С.49-53.
49. Силенко А.А. Старшее поколение выбирает достойную старость // Перспективы. – 1999. – № 2-3. – С.47-51.
50. Силенко А., Майнов С. Социальное партнерство: чужой опыт и наши перспективы // Перспективы. – 1999. – № 1.- С.122-128.
51. Силенко А.А. О социальном государстве и политической стабильности // Перспективы. – 1998.- № 2.- С.15-19.