Додаткові можливості

  • Отримати військову освіту
  • За бажанням, вивчати дисципліни англійською мовою
  • Для студентів денної форми особлива пропозиція: після 2-го курсу  одночасне здобуття другої освіти за іншим напрямом за контрактом та закінчення Академії з двома дипломами
  • Навчатись по комплексній програмі, адаптованій для вступників на базі молодшого спеціаліста
  • Можливість поглибленого вивчення комп’ютерних технологій у професійному середовищі
  • Стати слухачами таких курсів:

♦  курси з оцінки майна.

 

  • Можливість вступу на 3-й курс ОНАЗ ім. О.С. Попова за наявності диплому «молодшого спеціаліста» коледжу за спеціальностями:

– організація виробництва

– фінанси і кредит

– бухгалтерський облік

– товарознавство та комерційна діяльність

– оціночна діяльність

– організація заготівель і товарознавство

сільськогосподарської продукції

– інформаційна діяльність підприємства

– прикладна статистика

– маркетингова діяльність

– комерційна діяльність

– економіка підприємства

– організація виробництва

– діловодство

– організація та експлуатація поштового зв’язку

– організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

– організація перевезень і перевантажень на водному транспорті

– організація перевезень і управління на залізничному транспорті

– організація обслуговування населення

– організація обслуговування на транспорті