Навчально-науковий інститут

Бізнесу та соціальних комунікацій

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С.ПОПОВА

ЗАПРОШУЄ

 на навчання до однієї із найперспективніших спеціальностей

«Економіка»

Навчально-науковий інститут бізнесу та соціальних комунікацій (ННІ Б та СК)  надає якісну професійну підготовку та поглиблене вивчення застосування у планово-фінансовій та управлінській діяльності підприємств сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Конкурентоспроможність випускників ННІ Б та СК на ринку праці обумовлена постійним зростанням застосування інфокомунікацій в економічній та управлінській діяльності підприємств. Особливою популярністю серед роботодавців користуються фахівці, які в ОНАЗ разом з технічною освітою, здобувають й економічну освіту в ННІ Б та СК

Підготовка кваліфікованих фахівців в ННІ Б та СК здійснюється за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти. Студенти мають змогу здобути ступінь магістра з економіки або магістра з менеджменту за освітньо – професійною програмою, що триває 1,5 роки. Це дозволяє студентам застосовувати інноваційні рішення концепцій Інтернет – маркетинг та Інтернет – економіка в аналітично-плановій підтримці підприємств, установ та відомств господарства країни.

 

Бакалаврський рівень

Освітня професійна програма за спеціалізацією «Бізнес аналітика»

Ціль освітньої програми – підготовка конкурентоздатних професіоналів в сфері бізнес-аналізу та інформаційно-аналітичної підтримки управлінських рішень, які володіють фундаментальними знаннями, орієнтованими на практичне застосування у забезпеченні стійкого зростання і довготривалого розвитку сучасного бізнесу.

Працевлаштування:

 • Big-data аналітик

 • Бізнес аналітик

 • Бізнес консультант з розвитку бізнесу

 • Розробник бізнес-процесів

 • Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки

Освітня професійна програма за спеціалізацією «Економіка підприємства»

Ціль освітньої програми – підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних успішно працювати в обраній сфері економічної діяльності, які володіють сучасним економічним мисленням, універсальними і професійними компетентностями щодо розробки і прийняття обґрунтованих рішень в області економічних і фінансових завдань.

Працевлаштування:

 • Керівники малих підприємств без апарату управління, у тому числі віртуальних бізнес-одиниць

 • Економіст

 • Економічний радник, у тому числі щодо організації та розвитку бізнесу в мережі Інтернет

 • Фахівець з фінансово-економічної безпеки

 • Digital-економіст.

 • Заступник керівника інтернет-магазину, ІТ бізнес-одиниць з економічних питань

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКА:

 • Інформаційні та комунікаційні технології в економіці

 • Національна економіка і міжнародні економічні відносини

 • Цифрова економіка

 • Економіка стартапів

 • Бізнес-інжиніринг

 • Фінансовий аналіз та діагностика діяльності підприємства

 • Web-аналітика та технології консолідації даних

 • Економіка підприємства

 • Економічний аналіз

 • Маркетинг

 • Менеджмент

 • Фінанси

Магістерський  рівень

Освітня професійна програма за спеціалізацією «Економіка підприємства»

Програма спеціалізації «Економіка підприємства» передбачає здобуття студентами спеціальних професійних знань з оцінки ефективності економічної діяльності суб’єктів господарської діяльності, стратегічного розвитку та обґрунтування прийняття управлінських рішень з вибору засобів підвищення їх результативності, оптимізації використання ресурсів, обґрунтування доцільності впровадження інноваційних та інвестиційних проектів.

Працевлаштування:

 • Економіст

 • Консультант з економічних питань

 • Аналітик з інвестицій

 • Аналітик з кредитування

 • Оглядач з економічних питань

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКА:

 • Економічне управління підприємством

 • Економічна діагностика

 • Інтелектуальна власність та інтелектуальний бізнес

 • Економіка розвитку підприємства

 • Тренінг «Управлінський облік та звітність»

 • Соціальна відповідальність бізнесу

 • Конкурентоспроможність підприємства

 • Економіка та організація діяльності фірми

 • Управління проектами