Навчально-науковий інститут

Бізнесу та соціальних комунікацій

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С.ПОПОВА

ЗАПРОШУЄ

 на навчання до однієї із найперспективніших спеціальностей

«Економіка»

Для вступу до нас Вам необхідно зробити 3 кроки:

1крок: Зареєструватись на сайті http://testportal.gov.ua/registr/

та здобути сертифікат ЗНО із дисциплін:

при вступі на бюджетну* форму навчання

при вступі на контрактну форму навчання

1) Українська мова та література

2) Математика

3) Географія або Іноземна мова

1) Українська мова та література

2) Історія України 

3) Іноземна мова або Географія

*- наявний набір сертифікатів необхідний на бюджетну форму навчання

автоматично дозволяє претендувати на місце за контрактом

2 крок: Зареєструвати електронну заяву на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/

3 крок: Обрати ОНАЗ ім. О.С. Попова,

спеціальність 051 та вказати ПРІОРИТЕТ-1

Навчально-науковий інститут бізнесу та соціальних комунікацій (ННІ Б та СК)  надає якісну професійну підготовку та поглиблене вивчення застосування у планово-фінансовій та управлінській діяльності підприємств сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Конкурентоспроможність випускників ННІ Б та СК на ринку праці обумовлена постійним зростанням застосування інфокомунікацій в економічній та управлінській діяльності підприємств. Особливою популярністю серед роботодавців користуються фахівці, які в ОНАЗ разом з технічною освітою, здобувають й економічну освіту в ННІ Б та СК

Підготовка кваліфікованих фахівців в ННІ Б та СК здійснюється за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти. Студенти мають змогу здобути ступінь магістра з економіки або магістра з менеджменту за освітньо – професійною програмою, що триває 1,5 роки. Це дозволяє студентам застосовувати інноваційні рішення концепцій Інтернет – маркетинг та Інтернет – економіка в аналітично-плановій підтримці підприємств, установ та відомств господарства країни.

 

Бакалаврський рівень

Освітня професійна програма за спеціалізацією «Бізнес аналітика»

Ціль освітньої програми – підготовка конкурентоздатних професіоналів в сфері бізнес-аналізу та інформаційно-аналітичної підтримки управлінських рішень, які володіють фундаментальними знаннями, орієнтованими на практичне застосування у забезпеченні стійкого зростання і довготривалого розвитку сучасного бізнесу.

Працевлаштування:

 • Big-data аналітик

 • Бізнес аналітик

 • Бізнес консультант з розвитку бізнесу

 • Розробник бізнес-процесів

 • Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки

Освітня професійна програма за спеціалізацією «Економіка підприємства»

Ціль освітньої програми – підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних успішно працювати в обраній сфері економічної діяльності, які володіють сучасним економічним мисленням, універсальними і професійними компетентностями щодо розробки і прийняття обґрунтованих рішень в області економічних і фінансових завдань.

Працевлаштування:

 • Керівники малих підприємств без апарату управління, у тому числі віртуальних бізнес-одиниць

 • Економіст

 • Економічний радник, у тому числі щодо організації та розвитку бізнесу в мережі Інтернет

 • Фахівець з фінансово-економічної безпеки

 • Digital-економіст.

 • Заступник керівника інтернет-магазину, ІТ бізнес-одиниць з економічних питань

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКА:

 • Інформаційні та комунікаційні технології в економіці

 • Національна економіка і міжнародні економічні відносини

 • Цифрова економіка

 • Економіка стартапів

 • Бізнес-інжиніринг

 • Фінансовий аналіз та діагностика діяльності підприємства

 • Web-аналітика та технології консолідації даних

 • Економіка підприємства

 • Економічний аналіз

 • Маркетинг

 • Менеджмент

 • Фінанси

Магістерський  рівень

Освітня професійна програма за спеціалізацією «Економіка підприємства»

Програма спеціалізації «Економіка підприємства» передбачає здобуття студентами спеціальних професійних знань з оцінки ефективності економічної діяльності суб’єктів господарської діяльності, стратегічного розвитку та обґрунтування прийняття управлінських рішень з вибору засобів підвищення їх результативності, оптимізації використання ресурсів, обґрунтування доцільності впровадження інноваційних та інвестиційних проектів.

Працевлаштування:

 • Економіст

 • Консультант з економічних питань

 • Аналітик з інвестицій

 • Аналітик з кредитування

 • Оглядач з економічних питань

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКА:

 • Економічне управління підприємством

 • Економічна діагностика

 • Інтелектуальна власність та інтелектуальний бізнес

 • Економіка розвитку підприємства

 • Тренінг «Управлінський облік та звітність»

 • Соціальна відповідальність бізнесу

 • Конкурентоспроможність підприємства

 • Економіка та організація діяльності фірми

 • Управління проектами