Навчально-наукові виробничі центри kyiv 2

Керівник КННВЦ Голованова Наталія Олександрівна

Київський навчально-науковий виробничий центр (далі КННВЦ) є структурним підрозділом Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова і надає студентам можливість навчатися безпосередньо на місцях їхньої роботи та проживання.

Обравши навчання в Київському ННВЦ ОНАЗ ім. О.С. Попова ви зможете:

 • отримати гарантовано високий рівень навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;
 • здобути високу фахову підготовку і сучасні знання, а також практичні вміння і навички;
 • постійно вдосконалювати знання, вивчаючи новітні мережні технології, сучасні мови програмування, нові комп’ютерні програми, системне адміністрування, комп’ютерну графіку та дизайн;
 • після закінчення навчання працевлаштуватися на престижну, стабільну й високооплачувану роботу;
 • мати швидке зростання кар’єри.

Згідно до рішення Державної акредитаційної комісії №72 від 01.07.08 для Київського ННВЦ надано ліцензію на провадження освітньої діяльності та підготовки бакалаврів з напряму (спеціальностей):

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

 • 6.050903 – Телекомунікації – 90 осіб
 • 6.050901 – Радіотехніка – 40 осіб
 • 6.050904 – Мережі та системи поштового зв’язку – 30 осіб

Матеріально-технічна база ННВЦ має сучасне технічне, лабораторне та комп’ютерне обладнання, яке дозволяє на високому науково-методичному рівні вести підготовку фахівців згідно програм Академії.

Лекційні, семінарські, лабораторні та практичні заняття проводяться на високопрофесійному рівні професорами, доцентами, старшими викладачами, що мають найвищу наукову кваліфікацію і мають досвід практичної роботи у галузі зв’язку .

КННВЦ використовує для аудиторних та лабораторно – практичних занять найновіші лабораторії та аудиторії Київського коледжу зв’язку та Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку.

У своїй діяльності Київський ННВЦ керується Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161, Статутом Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, затвердженим головою Державного комітету зв’язку та інформатизації України 01.03.2002 р., Положенням про факультет заочного навчання Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, затвердженим ректором академії 23.04.2002 р., Положенням про навчально-науково-виробничі центри, затвердженим ректором академії 02.06.2003 р., Правилами внутрішнього розпорядку Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, затвердженими ректором академії 29.08.2003 р.

Методичною роботою зі студентами й організацією та проведенням сесій займаються турботливі, високопрофесійні методисти і лаборанти центру, які завжди прийдуть на допомогу студентам у вирішенні будь-яких питань, що стосуються начального процесу.

Навчально-наукові виробничі центри kyiv 3     Навчально-наукові виробничі центри kyiv 4
Методист 1 категорії  – Золотницька Надія Романівна       Методист 1 категорії – Шматко Володимир Степанович

Навчально-наукові виробничі центри IMG 4389Навчально-наукові виробничі центри IMG 4384 1
Старший лаборант – Савченко Ганна Валеріївна           Старший лаборант – Зеленко Яна Сергіївна

Одеська національна академії зв’язку успішно впроваджує багаторівневу систему навчання (бакалавр, магістр), що забезпечує їй провідні позиції у системі вітчизняної освіти. Вступ на перший курс ОНАЗ ім. О.С Попова відбувається на основі результатів незалежного зовнішнього оцінювання знань. Для проходження зовнішнього тестування необхідно обов’язково зареєструватися у Центрі незалежного тестування за місцем проживання.

Для вступу на денну та заочну форму навчання до Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова абітурієнти проходять реєстрацію:

• випускники загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв – за місцем навчання;

• випускники минулих років – у Центрах незалежного тестування за місцем проживання.

Випускники технікумів та коледжів мають змогу вступити до Академії за результатами співбесіди на 2 курс стаціонару (м. Одеса) або на 3 курс заочного навчання (м. Київ). Зарахування випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які мають диплом молодшого спеціаліста, до ННВЦ Академії на старші курси відбувається за результатами співбесіди на другий та третій курс заочної форми навчання в залежності від спорідненості напряму.

Зарахування на перший курс Академії проводиться за результатами конкурсу сертифікатів Всеукраїнського центру оцінювання якості освіти з урахуванням середнього бала атестата. Для технічних напрямів обов’язковими є два сертифікати – з української мови та літератури і математики та третій сертифікат за вибором абітурієнта – з фізики або Історії України, або іноземної мови.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою за адресою:

Приймальна комісія КННВЦ ОНАЗ: бульвар Тараса Шевченка 54/1, кімн. 403-а,м. Київ, Україна, 01032  з 10.00 до 16.00

Телефон приймальної комісії (044) 230-93-26(факс), (063)695-9906

Електронна скринька: knnvc@ukr.net

Навчально-наукові виробничі центри DSC 01601tn

Директор інституту – Катерина Сергіївна Озарко

Львівський навчально-науковий виробничий центр є структурним підрозділом Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова і надає студентам можливість навчатися безпосередньо на місцях їх роботи та проживання.

Львівський навчально-науково-виробничий центр розпочав свою діяльність у вересні 2003 року на основі договору між Одеською національною академією зв’язку ім. О.С. Попова та Вищим професійний училищем № 59 м. Львова, яке перейменоване 25.02.2004 року у Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку м. Львова. Випускники училища та інших навчальних закладів для здобуття вищої освіти мають можливість навчатися  в ОНАЗ ім. О.С. Попова на першому (освітній рівень – кваліфікований робітник) та третьому (освітній рівень – молодший спеціаліст) курсах.

У своїй діяльності Львівський ННВЦ керується Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 2.06.1993 р. № 161, Статутом Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, затвердженим головою Державного комітету зв’язку та інформатизації України 1.03.2002 р., Положенням про факультет заочного навчання Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, затвердженим ректором академії 23.04.2002 р., Положенням про навчально-науково-виробничі центри, затвердженим ректором академії 02.06.2003 р., Правилами внутрішнього розпорядку Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, затвердженими ректором академії 29.08.2003 р.

Шановні абітурієнти!
Якщо Ви бажаєте стати фахівцем XXI століття галузі «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»,
ми запрошуємо Вас до єдиного національного вищого навчального закладу України у галузі зв’язку ІV (найвищого) рівня акредитації

Запрошуємо

НА ПЕРШИЙ ТА СТАРШІ КУРСИ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ
ЗА КОНТРАКТНОЮ ФОРМОЮ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА НАПРЯМОМ:

6.050903 – телекомуникації

6.050904 – мережі та системи почтового зв’язку

Зарахування на перший курс Академії здійснюється за результатами конкурсу сертифікатів Всеукраїнського центру оцінювання якості освіти з урахуванням середнього балу атестату про повну загальну середню освіту. Для технічних напрямів обов’язковими є три сертифікати:

з української мови та літератури;

– з математики;

– з фізики або іноземної мови (на вибір абітурієнта).

Зарахування на старші курси випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які мають диплом молодшого спеціаліста відбувається за результатами співбесіди на другий або третій курс заочної форми навчання залежно від спорідненості напряму підготовки.

Обравши навчання в Львівському ННВЦ
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова ви зможете:

 • отримати гарантовано високий рівень навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;
 • здобути високу фахову підготовку і сучасні знання, а також практичні вміння і навички;
 • постійно удосконалювати знання, вивчаючи новітні мережні технології, сучасні мови програмування, нові комп’ютерні програми, системне адміністрування, комп’ютерну графіку та дизайн;
 • після закінчення навчання працевлаштуватися на престижну, стабільну й високооплачувану роботу;
 • мати швидке зростання кар’єри.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ:

 • заява, в якій вказують напрям (спеціальність) та форму навчання;
 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури і математики та за вибором абітурієнта – фізики або іноземної мови (оригінали або  завірені копії для вступників на 1 курс);
 • документ про попередню освіту (диплом з додатком) ( оригінал або завірена копія);
 • медична довідка – форма 086-У (va302282-99)(оригінал або її завірена копія);
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • копія паспорта (ст. 1, 2 та 11);
 • копія довідки з ідентифікаційним номером;
 • копія трудової книжки, завірена відділом кадрів у поточному році;
 • гарантійний лист про оплату (для навчання на договірній основі за рахунок юридичної особи);
 • п’ять конвертів із марками та заповненою адресою одержувача.

За довідками звертатися:

Контактний тел/факс 032-261-63-14
E-mail: ndii@i.ua
Адреса: вул. Тролейбусна, 11, м. Львів, 79000

 

65029, м. Одеса, вул. Ковальська, 1, каб. 108

Телефон приймальної комісії Академії: (048) 705-04-11, (048) 723-23-44 з 10.00 до 16.00

Навчально-наукові виробничі центри gerasumluk 2

Керівник Вінницького ННВЦ Герасимлюк Володимир Сергійович

Вінницький навчально-науково-виробничий центр (ВННВЦ) є структурним підрозділом Академії і створений наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України № 150 від 06.07.2004 р.

Він організований з метою надання студентам допомоги у навчанні безпосередньо на місцях їхньої роботи та проживання, для ефективної виробничої та переддипломної практики на підприємствах зв’язку ПАТ “Укртелеком” та УДППЗ “Укрпошта” з можливістю використання сучасного обладнання під час практичної підготовки фахівців, організації та впровадження дистанційного навчання, активного залучення до навчального процесу інженерно-технічних працівників.

Першочерговим завданням створеного комплексу є підготовка фахівців з вищою освітою для підприємств філій ПАТ “Укртелеком” та УДППЗ „Укрпошта”, крім того у Вінницький регіон потребує фахівців із напрямку “Телекомунікації” у наступні підприємства: обласні відділення операторів мобільного зв’язку, державні підприємства, податкову інспекцію, пенсійний фонд, банки та банківські установи, структурні підрозділи МВС, СБУ України у Вінницькій області; різні дистриб’юторські компанії.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії №72 від 07.07.08 для Вінницького ННВЦ надано ліцензію МОН України на підготовку фахівців напрямку 6.050903 Телекомунікації обсягом 50 осіб заочної форми навчання.

Станом на січень 2012 року контингент становить – 223 студенти, з них за скороченим терміном навчання – 100 осіб.

Забезпечує навчальний процес професорсько-викладацький склад, який станом на січень 2012 року, складає 48 чол., із них 3 штатних працівники та решта викладачі з погодинною оплатою: доктори наук, професори – 5; кандидати наук, доценти – 26. Заняття з окремих дисциплін проводяться безпосередньо професорами та кандидатами наук Академії.

У Вінницькому ННВЦ працюють також підготовчі курси.

Загальна площа приміщень для навчання студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова становить 503 кв. м., а саме: 3 лекційних аудиторії, комп’ютерний клас, майстерня для проведення електромонтажних та вимірювальних робіт, лабораторія систем передачі інформації, лабораторія систем комутації, методичний кабінет, бібліотека.

Для проведення занять з дисциплін: „Напрямні системи зв‘язку”, „Телекомунікаційні системи передачі”, „Системи комутації та розподілу інформації”, „Теорія електрозв’язку”, „Обчислювальна техніка та мікропроцесори”, „Теорія електричних кіл та сигналів”, „Системи передачі даних”, ”Телекомунікаційні та інформаційні мережі” та інших використовуються спеціалізовані лабораторії, що дає можливість забезпечити високу якість проведення занять з цих дисциплін.

Матеріально-технічна база ННВЦ має сучасне технічне, лабораторне та комп’ютерне обладнання, яке дозволяє на високому науково-методичному рівні вести підготовку фахівців згідно програм Академії.

В навчальному процесі використовується навчально-методична література, розроблена для студентів заочної форми навчання викладачами кафедр ОНАЗ, а також бібліотечні фонди філії,  технічного залу обласної бібліотеки.

Контроль за виконанням навчального процесу покладається на Академію.

Не менше одного разу на рік навчальним відділом Академії контролюється документація, яка є у наявності ННВЦ. За результатами перевірки складається відповідний акт.

У періоди проведення лабораторно-екзаменаційних сесій навчальний процес (зміст лекцій, розклади занять, дисципліна викладачів та студентів, іспити і заліки) контролюється представником ФЗН.

Керівником Вінницького ННВЦ є Герасимлюк Володимир Сергійович – досвідчений педагог та працівник галузі зв‘язку із більш, ніж 40-им річним стажем.

Навчально-наукові виробничі центри shtelmax 2

 

Методичну роботу з викладачами  та студентами проводить методист 1 категорії  – Штельмах Інна Володимирівна.

 

 

 

 

 

 

Навчально-наукові виробничі центри yablonskii 1

 

Адміністрація Вінницької філії ПАТ „Укртелеком” у приміщенні, якої розташовано ННВЦ, всіляко сприяє розвитку та функціонуванню ННВЦ ОНАЗ. Керівником філії є директор, кандидат технічних наук, доцент, відмінник освіти України – Яблонський Віктор Феодосійович.

Шановні абітурієнти!

Якщо Ви бажаєте стати фахівцем XXI століття галузі «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»,
ми запрошуємо Вас до єдиного національного вищого навчального закладу України у галузі зв’язку ІV (найвищого) рівня акредитації.

У 2013 РОЦІ

НА ПЕРШИЙ ТА СТАРШІ КУРСИ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

ЗА КОНТРАКТНОЮ ФОРМОЮ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА НАПРЯМОМ:

6.050903 – телекомунікації

Зарахування на перший курс Академії проводиться за результатами конкурсу сертифікатів Всеукраїнського центру оцінювання якості освіти з урахуванням середнього бала атестата.

Для технічних напрямів обов’язковими є два сертифікати – з української мови та літератури і математики та третій сертифікат за вибором абітурієнта – з фізики або Історії України, або іноземної мови.

Зарахування випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які мають диплом молодшого спеціаліста, до ННВЦ Академії на старші курси відбувається за результатами співбесіди на другий та третій курс заочної форми навчання в залежності від спорідненості напряму.

Обравши навчання в Вінницькому ННВЦ
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова ви зможете:

 • отримати гарантовано високий рівень навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;
 • здобути високу фахову підготовку і сучасні знання, а також практичні вміння і навички;
 • постійно удосконалювати знання вивчаючи новітні мережні технології, сучасні мови програмування, нові комп’ютерні програми, системне адміністрування, комп’ютерну графіку та дизайн;
 • після закінчення навчання працевлаштуватися на престижну, стабільну й високооплачувану роботу;
 • мати швидке зростання кар’єри.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ:

 • заява, в якій вказують напрям (спеціальність) та форму навчання;
 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури і математики та за вибором абітурієнта – фізики або іноземної мови (оригінали або  завірені копії для вступників на 1 курс);
 • документ про попередню освіту (диплом з додатком) ( оригінал або завірена копія);
 • медична довідка – форма 086-о (va302282-99)(оригінал або її завірена копія);
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • копія паспорта (ст. 1, 2 та 11);
 • копія довідки з ідентифікаційним номером;
 • копія трудової книжки, завірена відділом кадрів у поточному році;
 • гарантійний лист про оплату (для навчання на договірній основі за рахунок юридичної особи);
 • п’ять конвертів з марками та заповненою адресою одержувача.

За довідками звертатися до приймальної комісії:

21050 м. Вінниця, вул. Козицького, 22,

Телефон приймальної комісії:

(0432) 61-15-51

Навчально-наукові виробничі центри don 1

Керівник ДцННВЦ Врублевський Петро Васильович

Навчально-виробничий центр (НВЦ) було засновано при Державному вищому навчальному закладі «Донецький технікум промислової автоматики» у 2002 році за наказом ректора ОНАЗ ім. О.С. Попова проф. Воробієнка П.П. № 01-05-160 від 31.10.2002 р. Наказом голови державного комітету зв’язку та інформатизації України № 150 від 06.07.2004 р. центр реорганізовано в навчально-науковий виробничий центр (ННВЦ).

Шановні абітурієнти!

Якщо Ви бажаєте стати фахівцем XXI століття галузі «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ», ми запрошуємо Вас до єдиного національного вищого навчального закладу України у галузі зв’язку ІV (найвищого) рівня акредитації.

У 2013 РОЦІ ЗАПРОШУЄМО

НА ПЕРШИЙ ТА СТАРШІ КУРСИ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ
ЗА КОНТРАКТНОЮ ФОРМОЮ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА НАПРЯМОМ:

6.050903 – телекомунікації

Зарахування випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які мають диплом молодшого спеціаліста, до ННВЦ Академії на старші курси відбувається за результатами співбесіди на другий та третій курс заочної форми навчання в залежності від спорідненості напряму.

Обравши навчання в Донецькому ННВЦ
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова ви зможете:

• отримати гарантовано високий рівень навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

• здобути високу фахову підготовку і сучасні знання, а також практичні вміння і навички;

постійно вдосконалювати знання, вивчаючи новітні мережні технології, сучасні мови програмування, нові комп’ютерні програми, системне адміністрування, комп’ютерну графіку та дизайн;

після закінчення навчання працевлаштуватися на престижну, стабільну й високооплачувану роботу;

• мати швидке зростання кар’єри.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ:

 • заява, в якій вказують напрям (спеціальність) та форму навчання;
 • документ про попередню освіту (диплом та атестат з додатками) (оригінал або його завірена копія);
 • медична довідка – форма 086-У (оригінал або її завірена копія);
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • копія паспорта (стор. 1, 2 та 11);
 • копія довідки з ідентифікаційним номером;
 • копія трудової книжки, завірена відділом кадрів у поточному році;
 • гарантійний лист про оплату (для навчання на договірній основі за рахунок юридичної особи);
 • два конверти з марками та заповненою адресою одержувача.

За довідками звертатися до приймальної комісії:

ауд. 417, вул. Горького, 163. Донецьк, Україна, 83055

Телефон приймальної комісії: (062) 210-18-28 з 10.00 до 16.00

Приймальна комісія (к. 108). ОНАЗ, вул. Ковальська, 1. Одеса, Україна, 65029.
Телефон приймальної комісії (048) 723-23-44 з 10.00 до 16.00.

ДцННВЦ використовує для аудиторних та лабораторно-практичних занять сучасні лабораторії та аудиторії ДВНЗ «Донецький технікум промислової автоматики» на підставі угоди про сумісну діяльність від 10.09.2010 р.

З січня 2009 року центр обладнано комп’ютерним класом, що значно підвищило якість практичної підготовки студентів.

Лекційні, семінарські, лабораторні та практичні заняття проводяться на високопрофесійному рівні, викладачами, які мають найвищу кваліфікацію.