⇒Концептуальні засади електронного урядування та електронної демократії

⇒Електронне урядування: основи та стратегії реалізації

⇒Електронна демократія: основи та стратегії реалізації

⇒Публічна політика та управління розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування

⇒Інструментиелектронного урядування та електронної демократії у запобіганні корупції в органах публічної влади

⇒Моніторинг, оцінювання та прогназування розвитку системи електронного урядування

⇒Розвиток електронного урядування на місцевому та регіональному рівнях

⇒ІТ-архітектура состеми електронного урядування

⇒Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади

⇒Електроні послуги

⇒Доступ до публічної інформації

⇒Стратегії управління людськими ресурсами, формування та розвиток навичок електронного урядування

⇒Захист інформації в системах електронного урядування

⇒Електронна взаємодія органів публічної влади

⇒Технології розвитку електронногоурядування та електронної демократії