Донецький ННВЦ don 1

Керівник ДцННВЦ Врублевський Петро Васильович

Навчально-виробничий центр (НВЦ) було засновано при Державному вищому навчальному закладі «Донецький технікум промислової автоматики» у 2002 році за наказом ректора ОНАЗ ім. О.С. Попова проф. Воробієнка П.П. № 01-05-160 від 31.10.2002 р. Наказом голови державного комітету зв’язку та інформатизації України № 150 від 06.07.2004 р. центр реорганізовано в навчально-науковий виробничий центр (ННВЦ).

Шановні абітурієнти!

Якщо Ви бажаєте стати фахівцем XXI століття галузі «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ», ми запрошуємо Вас до єдиного національного вищого навчального закладу України у галузі зв’язку ІV (найвищого) рівня акредитації.

У 2013 РОЦІ ЗАПРОШУЄМО

НА ПЕРШИЙ ТА СТАРШІ КУРСИ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ
ЗА КОНТРАКТНОЮ ФОРМОЮ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА НАПРЯМОМ:

6.050903 – телекомунікації

Зарахування випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які мають диплом молодшого спеціаліста, до ННВЦ Академії на старші курси відбувається за результатами співбесіди на другий та третій курс заочної форми навчання в залежності від спорідненості напряму.

Обравши навчання в Донецькому ННВЦ
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова ви зможете:

• отримати гарантовано високий рівень навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

• здобути високу фахову підготовку і сучасні знання, а також практичні вміння і навички;

постійно вдосконалювати знання, вивчаючи новітні мережні технології, сучасні мови програмування, нові комп’ютерні програми, системне адміністрування, комп’ютерну графіку та дизайн;

після закінчення навчання працевлаштуватися на престижну, стабільну й високооплачувану роботу;

• мати швидке зростання кар’єри.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ:

  • заява, в якій вказують напрям (спеціальність) та форму навчання;
  • документ про попередню освіту (диплом та атестат з додатками) (оригінал або його завірена копія);
  • медична довідка – форма 086-У (оригінал або її завірена копія);
  • 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
  • копія паспорта (стор. 1, 2 та 11);
  • копія довідки з ідентифікаційним номером;
  • копія трудової книжки, завірена відділом кадрів у поточному році;
  • гарантійний лист про оплату (для навчання на договірній основі за рахунок юридичної особи);
  • два конверти з марками та заповненою адресою одержувача.

За довідками звертатися до приймальної комісії:

ауд. 417, вул. Горького, 163. Донецьк, Україна, 83055

Телефон приймальної комісії: (062) 210-18-28 з 10.00 до 16.00

Приймальна комісія (к. 108). ОНАЗ, вул. Ковальська, 1. Одеса, Україна, 65029.
Телефон приймальної комісії (048) 723-23-44 з 10.00 до 16.00.

ДцННВЦ використовує для аудиторних та лабораторно-практичних занять сучасні лабораторії та аудиторії ДВНЗ «Донецький технікум промислової автоматики» на підставі угоди про сумісну діяльність від 10.09.2010 р.

З січня 2009 року центр обладнано комп’ютерним класом, що значно підвищило якість практичної підготовки студентів.

Лекційні, семінарські, лабораторні та практичні заняття проводяться на високопрофесійному рівні, викладачами, які мають найвищу кваліфікацію.