mzv  День кафедри мереж зв’язку mzv

День інформації кафедри Мереж зв’язку проходив в читальній залі наукових працівників ОНАЗ ім. О. С. Попова з 28 травня  по 6 червня 2015 року  на якому викладачі ознайомились з ЕК  та електронною картотекою статей бібліотеки, з «Анотаціями наукових праць працівників ОНАЗ ім. О.С. Попова» на сайті бібліотеки, наявною фаховою навчальною літературою, статтями з періодичних видань, картотекою книгозабезпечення навчальних дисциплін кафедри Мереж зв’язку. Також обговорені проблеми книгозабезпечення кафедри та зроблені замовлення на придбання необхідної літератури та періодичних видань.

Книгозабезпеченність кафедри мереж зв’язку