ib_pd  День кафедри інформаційної безпеки та передачі даних ib pd

День кафедри інформаційної безпеки та передачі даних проходив в читальній залі наукових працівників ОНАЗ ім. О. С. Попова з 15 лютого  по 03 березня 2016 року,  на якому викладачі ознайомились з ЕК  та електронною картотекою статей бібліотеки, з «Анотаціями наукових праць працівників ОНАЗ ім. О.С. Попова» на сайті бібліотеки, наявною фаховою навчальною літературою, фаховими періодичними виданнями, статтями з періодичних видань, картотекою книгозабезпечення навчальних дисциплін кафедри Інформаційної безпеки та передачі даних. Також обговорені проблеми книгозабезпечення кафедри та зроблені замовлення на придбання необхідної літератури та періодичних видань.

Книгозабезпеченність кафедри Інформаційної безпеки та передачі даних