Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;

 Бібліотека Запорізької державної інженерної академії;

 Бібліотека Запорізького національного технічного університету;

 Бібліотека луцького національного технічного університету;

 Бібліотека Національного транспортного університету;

 Бібліотека Національного університету кораблебудування;

 Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі;

 Державна науково-технічна бібліотека України;

 Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

 Наукова бібліотека Львівського національного університету;

 Наукова бібліотека національного педагогічного університету;

 Наукова бібліотека національного університету Києво-Могилянської академії;

 Наукова бібліотека Сумського державного університету;

 Наукова бібліотека Тернопільського державного технічного університету;

 Наукова бібліотека ХНУРЕ;

 Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України “Київський політехнічний університет”;

 Науково-технічна бібліотека київського національного університету харчових технологій;

 Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету;

 Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”;