http://www.mon.gov.uaсайт Міністерства освіти і науки України

http://dsmsu.gov.ua/index/ua – сайт Міністерства молоді та спорту України

http://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspxсайт Національної академії наук України

http://www.dffd.gov.uaсайт Державного фонду фундаментальних досліджень 

http://www.dissertacia.com“Аспирантъ” – важливий ресурс на допомогу молодим спеціалістам.

http://www.aspirant.com.ua/ – Портал “Аспирант України” – для аспірантів, дисертантів, здобувачів вченого звання, молодих наукових працівників.

http://dis.finansy.ruпортал на допомогу аспірантам.

http://uaznavstvo.univ.kiev.ua/ua/Standarty/pravyla.pdf на допомогу молодим науковцям.

http://www.setlab.netЛабораторія СЕТ – Науково-технічна лабораторія новітніх інформаційних технологій.

http://disser.h10.ru/about.html сайт “Библиотека диссертаций” надає доступ до електронних версій кандидатських і докторських дисертацій.

http://bulletin.kpi.uaжурнал “Наукові вісті”.