Загальна інформація про бібліотеку

0_d5276_357a0651_orig [object object] Бібліотека 0 d5276 357a0651 orig

 

Бібліотека є структурним підрозділом ОНАЗ ім. О.С. Попова. Заснована в 1930 р. разом з інститутом інженерів зв’язку. У перші роки існування бібліотеки її фонд не перевищував 2 000 друкованих одиниць, і обслуговувала вона понад 450 читачів.

На даному етапі книжковий фонд нараховує понад 600 тис. примірників. Тематика фонду є різноманітною: телекомунікаційні системи, інформаційна безпека та передавання даних, мережі зв’язку, волоконно-оптичні лінії зв’язку, інформаційні технології, радіозв’язок, телебачення та радіомовлення, фізика оптичного зв’язку, обчислювальна техніка та мікропроцесори, інформатизація та управління, економіка та менеджмент, мережі та системи поштового зв’язку та інші. Значна частина фонду – це книги з природознавчих наук: математики, фізики, хімії та інших. До послуг читачів є вибір художньої літератури: вітчизняної та зарубіжної, а також книги з питань історії, суспільних наук, мистецтва та інші. Поступово поповнюється літературою, як в друкованому, так і в електронному вигляді. Щорічно бібліотека виписує значну кількість вітчизняних та закордонних журналів і газет. Мова видань: українська та російська. Є видання англійською, французькою, німецькою мовами. Щорічно бібліотека обслуговує біля 20 000 читачів.

Пошуковий апарат бібліотеки складається з системи паперових бібліотечних каталогів та картотек, електронного каталогу, фонду довідково-бібліографічних видань.

З 2004 р. ведеться електронний каталог та головна довідкова картотека журнальних статей.  Поповнюється ЕК як новими надходженнями, так і ретро. Використовується  АБІС Unilib.

Створено 4 бази даних:

  • бібліографічних описів книжкових видань;

  • аналітичних описів періодичних видань;

  • дисертацій вчених академії;

  • видань редакційно-видавничого центру ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Бібліотека академії постійно удосконалює своє інформаційно-комунікативне середовище, вагомою складовою якого є електронні інформаційні ресурси. Створення Електронної бібліотеки стало пріоритетним напрямком у розвитку бібліотеки. Електронна бібліотека – це єдиний комплекс, який складається з електронного каталогу, фонду повнотекстових електронних документів та електронних видань на СD-дисках.