Спеціальність 172. Телекомунікації та радіотехніка забезпечує підготовку бакалаврів, які з метою отримання високого рівня фахової підготовки, практичних вмінь та навичок, починаючи з третього або четвертого курсу навчаються з урахуванням обраної спеціалізації. В 2017-2018 навчальному році ОНАЗ ім. О.С. Попова розпочинає підготовку фахівців магістрів за освтньо-професійною (термін навчання 1,5 роки) та освітньо-науковою (термін навчання 2 роки) програмами підготовки за наступними спеціалізаціями:

Компютерні мережі та Інтернет Це майбутні фахівці інформаційних мереж, які можуть працювати на підприємствах різних форм власності на посаді керівника або інженера відділу інформатизації, системного адміністратора або інтегратора, які проектують та обслуговують локальні та глобальні комп’ютерні мережі та системи, системи відеомоніторингу та спостереження, мережі ІР-телефонії.
Інформаційні технології та системи у бізнесі Це майбутні фахівці інформаційних технологій бізнес-структур, які можуть працювати в банках, на виробничих підприємствах та в комерційних структурах на посаді інженера або керівника відділів інформатизації, які проектують та технічно супроводжують комп’ютерні мережі та системи бізнес-структур, системи безпеки та спостереження офісних та корпоративних мереж.
Телемедицина Це майбутні фахівці зі створення й обслуговування сенсорних мереж для обміну медичною інформацією в необхідних режимах для забезпечення контролю і термінових заходів при лікуванні та діагностуванні пацієнтів. Вони можуть працювати у медичних закладах на посаді інженера або керівника відділу інформаційного забезпечення.
Програмне забезпечення інформаційних мереж зв’язку Це майбутні програмісти інформаційних мереж, які володіють знаннями з системного та прикладного програмування на рівні системних програмістів і можуть працювати на посадах інженера або програміста ІТ-відділів, адміністратора мереж ІР-телефонії, інформаційних мереж, адміністратора баз даних на підприємствах, силових структурах та корпоративних мережах.
Телекомунікаційні системи та мережі Це майбутні фахівці телекомунікаційних мереж, які займаються вирішенням транспортних проблем мережі, налагодженням обладнання та питаннями, які пов’язані з передаванням трафіку, визначенням пропускної здатності каналів зв’язку і комунікаційних пристроїв. Вони можуть працювати на посадах інженерів або керівників відділів обслуговування та проектування транспортної мережі.
Технології та засоби волоконно-оптичного зв’язку Це майбутні фахівці, що набули теоретичних знань та практичних вмінь з новітніх сучасних технологій волоконно-оптичних транспортних систем різних видів хвильового мультиплексування. Вони можуть працювати на посадах керівників або інженерів з проектування, будівництва та експлуатації телекомунікаційних мереж.
Фіксований, комп’ютерний та мобільний зв’язок Це майбутні фахівці з обслуговування мереж мобільного зв’язку стандартів GSM, CDMA, UMTS та LTE, мереж радіодоступу Wi-Fi та WiMAX, які можуть працювати на посаді інженера центру комутації MSC або керівника відділу технічного обслуговування та експлуатації MSC, керівника, інженера, або системного інтегратора та адміністратора мереж радіодоступу.
Цифрове телевізійне, мультимедійне та звукове мовлення Це майбутні фахівці із цифрового телевізійного, мультимедійного та звукового мовлення, які можуть працювати на підприємствах радіозв’язку, які оснащенні сучасним мовленнєвим обладнанням радіомовлення та телебачення, а також на будь-яких підприємствах, на яких реалізують аудіо-, відео- та аудіовізуальні та мультимедійні технології мовленнєвого й немовленнєвого призначення.
Виробництво телевізійного та мультимедійного контенту Це майбутні фахівці, які можуть працювати в телецентрах, телевізійних та мультимедійних студіях та на будь-яких підприємствах виробництва телевізійної, мультимедійної та іншої аудіовізуальної інформації.
Кабельне телебачення та інтегровані з ними служби Це майбутні фахівці кабельного телебачення та інтегрованих з ним служб, які можуть працювати на підприємствах телекомунікацій та радіотехніки, зокрема, підприємствах радіозв’язку, радіомовлення та телебачення, а також на будь яких підприємствах, на яких реалізують аудіо-, відео- та аудіовізуальні та мультимедійні технології мовленнєвого й не мовленнєвого призначення.