Код напряму підготовки – 6.170102

Актуальність напряму

На сьогоднішній час є дуже затребуваними фахівці з інформаційної безпеки, яких готує ННІ РТ та ІБ, зокрема такі, що можуть кваліфіковано здійснювати експлуатацію, модернізацію та технічне обслуговування засобів захисту інформації; проектування та розроблення систем та засобів захисту інформації; організаційно-технічне забезпечення функціонування комплексних систем захисту інформації; технічний захист інформації на програмно-керованих телефонних станціях загального користування; аналітико-теоретичні дослідження в галузі інформаційної безпеки; проектування, створення та експлуатацію комплексних систем
захисту інформації об’єктів інформаційної діяльності; організацію захисту інформації в телекомунікаційних системах і мережах.

Основні спеціальні дисципліни

 • Архітектура комп’ютерних систем
 • Технології програмування
 • Криптографія та стеганографія
 • Прикладна криптологія
 • Теорія інформації та кодування
 • Системи технічного захисту інформації
 • Комплексні системи захисту інформації
 • Управління інформаційною безпекою
 • Основи інформаційної безпеки держави
 • Кібербезпека інфокомунікацій
 • Захист програмного забезпечення та даних
 • Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах
 • Системи банківської безпеки

Перспективи працевлаштування

Випускники з інформаційної безпеки залучаються до роботи в організаціях, установах та підприємствах сфери управління:
Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерстві інфраструктури України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Службі безпеки України, силових структурах, у сфері підприємницької та банківської
діяльності (системи безпеки та відеоспостереження комерційних банків).

Спеціальності напряму

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Код спеціальності – 7.17010201/8.17010201