МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА з Іноземної мови. Для технічних спеціальностей – 2018

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА з Іноземної мови. Для спеціальності 073. Менеджмент – 2018

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 172. Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка) – 2018

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 051. Економіка – 2018

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 051. Економіка – 2018

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 073. Менеджмент – 2018

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 073. Менеджмент – 2018

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 122. Комп’ютерні науки – 2018

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 172. Телекомунікації та радіотехніка (телекомунікації) – 2018

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 172. Телекомунікації та радіотехніка (телекомунікації) – 2018

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 2018

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціалізації 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 2018

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціалізації 061. Журналістика – 2018

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціалізації 054. Соціологія – 2018

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціалізації 054. Соціологія – 2018

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціалізації 125. Кібербезпека – 2018

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціалізації 125. Кібербезпека – 2018

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціалізації 172. Телекомунікації тарадіотехніка (радіотехніка) – 2018