ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ АБІТУРІЄНТІВ НА НАВЧАННЯ

В ОНАЗ ім. О. С. ПОПОВА в 2017/2018 навчальному році

КРОК 1

Всі іноземні абітурієнти, які прибули на навчання, повинні подати до міжнародного відділу ОНАЗ (Одеса, вул. Ковальська 1, головний корпус ОНАЗ, ауд. 303) такі документи:

• заяву про прийом;

• оригінал закордонного паспорта і його нотаріально завірену копію з нотаріально завіреним перекладом українською мовою;

• оригінал документа про попередню освіту (атестат про повну середню освіту для вступу на 1 курс; диплом про середню спеціальну освіту для вступу на 2-3 курси; диплом бакалавра для вступу до магістратури; диплом магістра для вступу до аспірантури) і його нотаріально завірену копію з нотаріально завіреним перекладом українською мовою

(Примітка: оригінал цього документа повинен бути легалізований у країні, де він був отриманий);

• оригінал додатка до атестата або диплома (список предметів, кількість навчальних годин та отримані оцінки / бали) і його нотаріально завірену копію з нотаріально завіреним перекладом українською мовою

(Примітка: оригінал цього документа повинен бути легалізований у країні, де він був отриманий);

• медичний сертифікат про стан здоров’я та його нотаріально завірену копію з нотаріально завіреним перекладом українською мовою (*** Примітка: цей документ має бути виданий не пізніше ніж за 2 місяці до в’їзду в Україну);

• чинний поліс медичного страхування (можна укласти в міжнародному відділі ОНАЗ після прибуття);

• 6 фотокарток 35мм х 45 мм.

КРОК 2

Проходження співбесіди або складання вступних іспитів:

 • для вступу на 1 курс бакалаврату за спеціальностями «Телекомунікації та радіотехніка», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Кібербезпека», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та «Економіка» іноземні абітурієнти повинні пройти співбесіду з таких 3 предметів:

1. українська або російська мова,

2. математика,

3. іноземна мова (англійська, німецька, французька);

 • для вступу на 1 курс бакалаврату за напрямами: «Економіка», «Журналістика» та «Соціологія» іноземні абітурієнти повинні пройти співбесіду з таких 3 предметів:

1. українська або російська мова,

2. історія,

3. іноземна мова (англійська, німецька або французька);

 • для вступу до магістратури потрібно скласти 2 іспити:

1. українська або російська мова,

2. іспит за фахом;

 • для вступу на 2-й або 3-й курс на підставі диплома молодшого спеціаліста потрібно пройти співбесіду за фахом;
 • на Підготовче відділення іноземні громадяни зараховуються тільки на підставі вищезазначених документів, без іспитів!

КРОК 3

Після успішного проходження співбесіди або складання іспитів іноземні абітурієнти повинні укласти контракт на навчання й проживання в гуртожитку та оплатити його. Після цього вони наказом по ОНАЗ зараховуються на навчання (Примітка: для укладання контракту іноземні абітурієнти повинні прибути до міжнародного відділу ОНАЗ).

Примітка: документи про освіту іноземних студентів, прийнятих на навчання до ОНАЗ, протягом першого року навчання повинні пройти процедуру визнання (нострифікації) в Міністерстві освіти України.

Вартість навчання для іноземних громадян у 2017/2018 навчальному році становить:

 • Підготовче відділення – 1000$ за один рік.
 • Бакалаврат (усі спеціальності, денна форма навчання українською/російською мовою , термін навчання 4 роки): 1-й курс – 1600 $ .
 • Бакалаврат (спеціальності 172 та 121, денна форма навчання англійською мовою, термін навчання 4 роки): 1-й курс – 2100 $.
 • Бакалаврат(усі спеціальності, заочна форма навчання, термін навчання 5 років): 1-й курс – 1500 $.
 • Магістратура (усі спеціальності, денна/заочна форма навчання українською/російською мовою, термін навчання 2 роки): 1100$на рік.
 • Магістратура (спеціальність 172, денна форма навчання англійською мовою, термін навчання 2 роки): 1600$на рік.

Усі іноземні студенти забезпечуються гуртожитком.

Вартість проживання у гуртожитку для іноземних громадяну 2017/2018 навчальному році становить: від 25 $ на місяць.

ПРИЙОМ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА НАВЧАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ДО 31 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ!

З усіма питаннями просимо звертатися до міжнародного відділу ОНАЗ за адресою:
вул. Ковальська, 1, м. Одеса, 65029, Україна (ауд.302, 303).

Відповідальна особа:
Шульган Олена Олександрівна, проректор з міжнародних зв’язків,
тел./факс +38-048-705-02-24,
е-mail: shulgan@onat.edu.ua.

КОНТАКТИ

вул. Ковальська, 1, м. Одеса, 65029, Україна (ауд.302, 303).

Відповідальна особа:
Шульган Олена Олександрівна, проректор з міжнародних зв’язків,
тел./факс +38-048-705-02-24,
е-mail: shulgan@onat.edu.ua.