ПЕРЕЛІК

конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

 

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Назва спеціальності Конкурсні предмети
Перший

предмет

Другий

предмет

Третій

предмет

05 Соціальні та поведінкові

 

051 Економіка українська мова та література.

 

математика іноземна мова або географія
054 Соціологія історія

України

математика або іноземна мова
06 Журналістика 061 Журналістика історія

України

іноземна мова або географія
07 Управління та адмініструва

ння

073 Менеджмент математика іноземна мова або географія
12 Інформаційні

технології

121 Інженерія програмного забезпечення математика фізика або іноземна мова
122 Комп’ютерні науки математика фізика або іноземна мова
125 Кібербезпека математика фізика або іноземна мова
15 Автоматизація та

приладобудува

ння

151 Автоматизація та

комп’ютерно-інтегровані

технології

математика фізика або іноземна мова

 

17 Електроніка та телекому­

нікації

172 Телекомунікації та радіотехніка математика фізика або іноземна мова