Загальна інформація

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ) запрошує іноземних громадян на навчання з 01 вересня 2017 р.

ОНАЗ  є державним начальним закладом IV (найвищого) рівня акредитації, тут готують  бакалаврів і магістрів у сфері телекомунікацій, інформаційних та комп’ютерних технологій, програмування, захисту інформації, телебачення йрадіомовлення, мереж та систем поштового зв’язку, а також економіки підприємств зв’язку та проблем  інформаційного суспільства.

ОНАЗ широко відома й за межами України. З 2008 р. ОНАЗ є членом Міжнародного Союзу Електрозв’язку (МСЕ), а також засновником Міжнародної постійної конференції ректорів телекомунікаційних ВНЗ.

Почесними докторами ОНАЗ є пан Хамадун Туре (Генеральний секретар Міжнародного Союзу Електрозв’язку  з 2007 р. по 2014 р.), пан Аббасов А.М. (Міністр зв’язку та високих технологій Республіки Азербайджан до 2015 р.), пан Мамедов Г.А. (ректор Азербайджанського технічного університету), пан Пашаєв А.М.Д. (ректор Національної академії авіації ЗАТ «Азербайджан Хава Йоллари»), пан Гарегін Маркарян (професор, зав.кафедри систем зв’язку університету Ланкастер, Велика Британія) та інші видатні особистості.

У 2015 році ОНАЗ відсвяткувала свій  95-річний ювілей з дня заснування. За роки свого існування ОНАЗ підготувала понад 80 тисяч спеціалістів для галузі зв’язку як України, так і інших країн світу.

Перші іноземні студенти прибули на навчання до ОНАЗ у 1949 р. За цей час дипломи інженерів, бакалаврів та магістрів отримали близько 2000 іноземних студентів з 75 країн світу; більше як 70 з них стали кандидатами технічних наук.

У 1998 році в ОНАЗ було засновано підготовче відділення для іноземних громадян, які не володіють українською або російською мовою. Протягом 10 місяців слухачі підготовчого відділення проходять не тільки мовну підготовку, але й підготовку з математики, фізики, інформатики та інших предметів, що є необхідними для подальшого успішного навчання в ОНАЗ у бакалавраті, магістратурі та аспірантурі.

Зараз в ОНАЗ навчається близько 400 іноземних студентів з 25 різних держав.

Підготовка бакалаврів та магістрів відбувається в ОНАЗ за такими спеціальностями:

 • 172. Телекомунікації та радіотехніка
 • 121. Інженерія програмного забезпечення
 • 122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 • 125. Кібербезпека
 • 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • 051. Економіка
 • 073. Менеджмент
 • 061. Журналістика

 

ПРИЙОМ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА НАВЧАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ДО 31 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ!

УВАГА !

 • Для в’їзду іноземних громадян в Україну з метою навчання необхідно отримати запрошення .
 • Зарахування іноземних громадян на навчання в ОНАЗ відбувається відповідно до «Порядку про зарахування іноземних громадян на навчання в ОНАЗ».

 

Порядок отримання запрошень

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАПРОШЕНЬ НА НАВЧАННЯ В ОНАЗ ім. О. С. ПОПОВА ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ АБІТУРІЄНТІВ у 2017/2018 навч.Році

КРОК 1 (для всіх іноземних абітурієнтів):

Надіслати електронною поштою на адресу shulgan@onat.edu.ua скановану копію (не фото !!!):

• заяви (скачати бланк англійською або російською мовою);

• закордонного паспорта з перекладом українською мовою;

• атестата про повну середню освіту (з оцінками / балами) з перекладом українською мовою (якщо абітурієнт після школи навчався ще в якомусь навчальному закладі й закінчив його, потрібно також надіслати диплом про закінчення цього навчального закладу та додаток до диплома (з отриманими оцінками / балами й кількістю навчальних годин з кожної дисципліни); якщо вчився, але не закінчив навчальний заклад і не отримав диплом, то потрібно надіслати академічну довідку з цього навчального закладу (у довідці також повинні бути зазначені отримані оцінки / бали й навчальні години з кожної дисципліни));

• згоди на обробку персональних даних (з особистим підписом абітурієнта!),

скачати бланк англійською, російською, українською або французькою мовою (можна вибрати будь-яку мову).

КРОК 2 (для абітурієнтів з країн з візовим режимом):

Отримати в міжнародному відділі запрошення (для цього потрібно прийти особисто або відправити довірену особу; при собі потрібно мати паспорт!), взяти в міжнародному відділі реквізити банку для оплати візової підтримки та оплатити 324,00 грн. за візову підтримку

КРОК 3 (для абітурієнтів з країн з візовим режимом):

Через 7-10 днів після оплати візової підтримки звернутися до Посольства України у своїй країні за отриманням візи на навчання.

Для країн з безвізовим режимом (Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова, РФ, Узбекистан): Отримувати візу на навчання та оплачувати візову підтримку не треба !!! Потрібно лише отримати в міжнародному відділі запрошення на навчання (можна в електронному вигляді). Під час в’їзду в Україну з метою навчання обов’язково мати при собі оригінал даного запрошення або його копію.

 

Порядок зарахування

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ АБІТУРІЄНТІВ НА НАВЧАННЯ

В ОНАЗ ім. О. С. ПОПОВА в 2017/2018 навчальному році

КРОК 1

Всі іноземні абітурієнти, які прибули на навчання, повинні подати до міжнародного відділу ОНАЗ (Одеса, вул. Ковальська 1, головний корпус ОНАЗ, ауд. 303) такі документи:

• заяву про прийом;

• оригінал закордонного паспорта і його нотаріально завірену копію з нотаріально завіреним перекладом українською мовою;

• оригінал документа про попередню освіту (атестат про повну середню освіту для вступу на 1 курс; диплом про середню спеціальну освіту для вступу на 2-3 курси; диплом бакалавра для вступу до магістратури; диплом магістра для вступу до аспірантури) і його нотаріально завірену копію з нотаріально завіреним перекладом українською мовою

(Примітка: оригінал цього документа повинен бути легалізований у країні, де він був отриманий);

• оригінал додатка до атестата або диплома (список предметів, кількість навчальних годин та отримані оцінки / бали) і його нотаріально завірену копію з нотаріально завіреним перекладом українською мовою

(Примітка: оригінал цього документа повинен бути легалізований у країні, де він був отриманий);

• медичний сертифікат про стан здоров’я та його нотаріально завірену копію з нотаріально завіреним перекладом українською мовою (*** Примітка: цей документ має бути виданий не пізніше ніж за 2 місяці до в’їзду в Україну);

• чинний поліс медичного страхування (можна укласти в міжнародному відділі ОНАЗ після прибуття);

• 6 фотокарток 35мм х 45 мм.

КРОК 2

Проходження співбесіди або складання вступних іспитів:

 • для вступу на 1 курс бакалаврату за спеціальностями «Телекомунікації та радіотехніка», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Кібербезпека», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та «Економіка» іноземні абітурієнти повинні пройти співбесіду з таких 3 предметів:

1. українська або російська мова,

2. математика,

3. іноземна мова (англійська, німецька, французька);

 • для вступу на 1 курс бакалаврату за напрямами: «Економіка», «Журналістика» та «Соціологія» іноземні абітурієнти повинні пройти співбесіду з таких 3 предметів:

1. українська або російська мова,

2. історія,

3. іноземна мова (англійська, німецька або французька);

 • для вступу до магістратури потрібно скласти 2 іспити:

1. українська або російська мова,

2. іспит за фахом;

 • для вступу на 2-й або 3-й курс на підставі диплома молодшого спеціаліста потрібно пройти співбесіду за фахом;
 • на Підготовче відділення іноземні громадяни зараховуються тільки на підставі вищезазначених документів, без іспитів!

КРОК 3

Після успішного проходження співбесіди або складання іспитів іноземні абітурієнти повинні укласти контракт на навчання й проживання в гуртожитку та оплатити його. Після цього вони наказом по ОНАЗ зараховуються на навчання (Примітка: для укладання контракту іноземні абітурієнти повинні прибути до міжнародного відділу ОНАЗ).

Примітка: документи про освіту іноземних студентів, прийнятих на навчання до ОНАЗ, протягом першого року навчання повинні пройти процедуру визнання (нострифікації) в Міністерстві освіти України.

Вартість навчання для іноземних громадян у 2017/2018 навчальному році становить:

 • Підготовче відділення – 1000$ за один рік.
 • Бакалаврат (усі спеціальності, денна форма навчання українською/російською мовою , термін навчання 4 роки): 1-й курс – 1600 $ .
 • Бакалаврат (спеціальності 172 та 121, денна форма навчання англійською мовою, термін навчання 4 роки): 1-й курс – 2100 $.
 • Бакалаврат(усі спеціальності, заочна форма навчання, термін навчання 5 років): 1-й курс – 1500 $.
 • Магістратура (усі спеціальності, денна/заочна форма навчання українською/російською мовою, термін навчання 2 роки): 1100$на рік.
 • Магістратура (спеціальність 172, денна форма навчання англійською мовою, термін навчання 2 роки): 1600$на рік.

Усі іноземні студенти забезпечуються гуртожитком.

З усіма питаннями просимо звертатися до міжнародного відділу ОНАЗ за адресою:
вул. Ковальська, 1, м. Одеса, 65029, Україна (ауд.302, 303).

Відповідальна особа:
Шульган Олена Олександрівна, проректор з міжнародних зв’язків,
тел./факс +38-048-705-02-24,
е-mail: shulgan@onat.edu.ua.

КОНТАКТИ

вул. Ковальська, 1,

м. Одеса, 65029, Україна (ауд.302, 303).

Відповідальна особа:
Шульган Олена Олександрівна, проректор з міжнародних зв’язків,
тел./факс +38-048-705-02-24,
е-mail: shulgan@onat.edu.ua.