Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Зв'язок науки і практики

В Одеській академії зв'язку імені О.С. Попова студенти здобувають унікальні знання. І не тільки тому, що серед фахових дисциплін викладаються, скажімо, предмети, розроблені науковцями академії, а насамперед тому, що студентів тут навчають секретам  життєвого успіху. Адже головна місія цього навчального закладу, на думку його ректора Петра Петровича Воробієнка, полягає в підготовці таких спеціалістів, яким завжди має таланити у професійній діяльності. Скажете, фантастика? Ні, цілком реальна і продумана педагогічна система комплексного викладання знань. Втім, про це краще розповість сам керівник галузевого вузу, в якому до того ж не так давно відсвяткували аж два ювілеї водночас.

Сімдесят п'ять років тому наша академія набула статусу вищого навчального закладу, - каже ректор вузу Петро Петрович Воробієнко. - В цілому ж підготовка зв'язківців здійснюється у нас уже 105 років, починаючи з 1900 року, коли за указом царя Миколи II було засновано Вищі курси телеграфних механіків. Фахівці-зв'язківці обслуговували насамперед телеграфне сполучення «Лондон-Делі», що проходило через Одесу. Центр професійної підготовки протягом столітньої історії зазнав чимало реорганізацій. Був свого часу технікумом, входив як окремий факультет до складу Одеського політехнічного інституту і, врешті-решт, став окремим однопрофільним навчальним закладом, що готував винятково зв'язківців.

Окрім педагогічної діяльності, фахівці вузу багато уваги приділяли науці. Саме в нашому навчальному закладі було розроблено проект і створено руками студентів в 1930 році перший у країні телевізор. Майже до 1958 року телевізійні передачі транслювалися на Одесу безпосередньо з інституту.

Набуття Україною незалежності стало могутнім поштовхом до подальшого розвитку навчального закладу, який набув статусу академії. Її роль в країні суттєво виросла.

Так уже склалося історично, що саме в нашому навчальному закладі сконцентрувалися (за кількістю і рівнем кваліфікації) найпідготовленіші кадри вчених-зв'язківців. Решта організацій аналогічного профілю були малопотужні і почали розвиватися лише останнім часом.

Тому не випадково саме академія стала беззаперечним лідером у розвитку науки і галузевої освітньої діяльності. До речі, саме Одеській академії зв'язку було доручено створити загальну Національну мережу зв'язку. Досвід роботи, здобутий під час виконання подібних доручень переконує, що перш ніж вести за собою інших, треба визначити глобальний напрямок руху, сформулювати власну місію Ґрунтуючись на ній, вже можна накреслити стратегічні плани реалізації цієї місії, визначити структуру факультетів тощо.

Після наполегливої роботи ми дійшли висновку, що наша місія полягає в підготовці фахівців, успішних у житті. Фахові знання, хай би які чудові вони були, мало чого варті, коли людина, яка їх опанувала, не спроможна реалізувати себе. А з другого боку - успіх однієї людини стає здобутком і для всієї організації в цілому. Якщо люди будуть успішними, то і держава буде міцною, і в самій державі пануватиме злагода. Тому ідею успішності можна вважати, певною мірою, національною ідеєю.

З чого ж складається ця успішність? По-перше, з професійної підготовки. Лише високоосвічена, висококваліфікована людина, справжній професіонал, спроможний зробити гідну кар'єру. А щоб підготувати такі кадри, потрібні передусім досвідчені викладачі, яких сьогодні 389 осіб. Вони мають брати участь не лише в педагогічній діяльності, а й виконувати наукову роботу. Саме науковій роботі в академії приділяється особлива увага. А від науки не повинна відставати й практика. Тому практичну діяльність викладацького складу організовано за принципами медичних вузів. Як хірург-науковець обов'язково робить операції, щоб не втратити навиків оперування, так само й у нас не розривається наука й практика.

У нас напрацьована система науково практичної діяльності. Сьогодні організуємо власну виробничу базу, в її роботі можуть брати участь як студенти, так і викладачі. Наше останнє досягнення - створення проектної організації з розробки систем телекомунікації. Маємо ліцензію на право проектування і виконання реальних проектів. Останній проект, щойно нами завершений, пов'язаний з реконструкцією мережі зв'язку Миколаєва і Миколаївської області. Також проектуємо оптико-волоконну лінію в районі Жашкова.

Працюючи над розробкою систем телекомунікації, набуваємо практичного досвіду, що дає змогу вносити уточнення до чинних норм проектування. А нині нам довірили розробити відомчі норми для створення таких систем. Звичайно, вони затверджуються належним чином, після чого стають обов'язковими в усій Україні. Та головне, наші викладачі і студенти, які брали участь у проекті, дістали колосальний досвід.

Окрім норм, ми відповідаємо перед Міністерством освіти і науки за сучасний рівень викладання дисциплін, пов'язаних з телекомунікацією. Тому саме на нас було покладено завдання щодо розробки відповідних стандартів освіти. Такі стандарти було розроблено і, що нас дуже порадувало, затверджено.

Друга складова успішності - загальна культура людини. Над її розвитком теж наполегливо працюємо. Практичну діяльність здійснюють центри (гуманітарний, виховний, правового захисту студентів). Ми пишаємося своєю командою КВК, яка, сподіватимемося, розсмішить журі навіть на московському конкурсі. А ще наші студенти залюбки виступають на конкурсах бальних танців, різноманітних концертах, присвячених Дню зв'язківців, Дню академії тощо.

І, нарешті, третя складова успішності - спортивна, без якої неможливий гармонійний розвиток людини. Хлопці загартовують своє тіло в численних спортивних секціях і на заняттях військової кафедри.

Від гармонійного розвитку спільноти студентської молоді цілком закономірно був зроблений крок до гармонійного розвитку академії в цілому. Не випадково у нас популярне гасло: благополуччя кожного - процвітання академії, а процвітання академії - благополуччя кожного. Моя мета - створити в нашому колективі саме таку гармонію. Я хотів би бачити академію, як науково-освітній центр, в якому гармонійно поєднуються інтереси кожної людини, колективу, держави в цілому. Чи можливо цього досягти? Переконаний, що так!

Останнім часом ми досягай серйозних здобутків у науковій діяльності. Два роки тому одержали свідоцтво на інтелектуальну власність, що визнає за нами право відкриття нового наукового напряму - інфології. Точніше - інфокомунікології, але через важкість вживання цього слова вирішили від нього відмовитися. Цей науковий напрям поєднує технічну складову, що складається із загальної теорії інфокомунікології і гуманітарної складової, над якою, власне, зараз і працюємо. Остання передбачає розробку комплексного права, інфокомунікологічного права, що пов'язане з розвитком телекомунікаційних мереж. Особливо це актуально, коли працюють на ринку кілька операторів, що зумовлює внесення певних змін у чинне законодавство: Конституцію України, Кримінальний, Адміністративний, господарчий та інші кодекси.

Динамічні зміни в науковій діяльності зумовлюють зміни і в структурі самої академії. Сьогодні у нас відкрито два нових інститути в складі академії: інститут економіки та менеджменту та інститут поштового зв'язку. Що стосується факультетів, то їх кількість не змінилася - на сьогодні їх працює п'ять. Але якісно змінилися програми навчання на них, які стали більш адаптовані до сучасних умов. Фактично новими стали факультети телекомунікаційних мереж, факультет радіозв'язку та телебачення. Серйозну увагу приділяємо факультету підвищення кваліфікації. Вважаю, що фахівцю треба вчитися на ньому протягом усієї трудової діяльності. Особливо це стосується керівників, які посідають високі посади. Слід сказати, що з боку керівництва ми знаходимо взаєморозуміння. Нещодавно ми організували курси підвищення кваліфікації для центрального апарату Укртелекому. Потім навчалося 15 директорів обласних дирекцій. Спеціалісти були задоволені і вже з'явилися пропозиції щодо продовження співпраці. Передбачається провести навчання для працівників районних вузлів зв'язку.

Важливо те, що на цих курсах наші викладачі дають сучасну уяву про телекомунікацію. Це бачення ми виклали у своєму посібнику. Видання привернуло широку увагу спеціалістів, зокрема, Росії.

А у нас ще масштабніші плани. Маємо намір створити спільний Європейський освітній простір. Свої пропозиції щодо узагальнених стандартів у галузі телекомунікації плануємо у співдружності з вузами Німеччини, Франції представити до Ради Європи.

Одеська академія зв'язку продовжує свій швидкий поступ вперед. Стрімко зростає кількість студентів. Сьогодні їх вже понад 6,5 тисяч, з яких третина навчаються заочно. З кожним роком зростає і кількість іноземних студентів, яких перевалило за сотню. Нині ми створили асоціацію іноземців-випускників академії. З'ясувалося, що наші вихованці працюють у 89 країнах світу! Вважаю, що навчанню іноземних студентів треба приділяти максимальну увагу, вважаючи це державним завданням. Адже скільки людей дізнаються про Україну! Як правило, ці люди на все життя стають друзями України.

Значною мірою омолодився і наш педагогічний склад. Сьогодні ми покладаємо великі надії саме на молодий викладацький склад. Тільки цього року в академії залишилось 25 випускників. Кожний викладач у нас працює і як науковий працівник. Здійснюють викладачі разом із студентами старших курсів проектні роботи. Студентам, до речі, ми доручаємо дуже серйозні завдання. І вони виправдовують довіру.

Гармонія теорії і практики, молодості і досвіду - ось що таке сучасна Одеська академія зв'язку імені О.С. Попова. А ще ми дотримуємося принципів: ні на мить не зупинятися. Тільки вперед!

АНДРІЙ МЕРЗЛЯКОВ