Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

«Україна інфокомунікаційна»

Днями закінчився п’ятиденний робочий візит в Україну Хамадуна Ібрахіма Туре, генерального секретаря Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ, ITU) - міжнародної організації, що визначає стратегію в галузі телекомунікацій

Перебуваючи 23 - 27 листопада в Україні на запрошення Адміністрації зв'язку України, Хамадун Туре зустрівся з вищим керівництвом країни та інфокомунікаційної галузі. 3 огляду на світові тенденції, обговорено нагальні питання розвитку в державі інформаційного суспільства, зокрема впровадження цифрового телерадіомовлення, завершальний етап якого відбудеться 2015 р., а також поглиблення міжнародної співпраці з телекомунікацій та інформаційних технологій.

Хамадун Туре, як заступник голови опікунської ради Одеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова, зустрівся з представниками цього провідного вищого навчального закладу галузі. Були обговорені,, зокрема, питання підготовки фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Х. Туре взяв участь у спільному засіданні вченої та опікунської рад академії, зустрівся з керівництвом Одеської облдержадміністрації, представниками ІТ-бізнесу.

Під час його зустрічі з керівництвом ВАТ «Укртелеком» відбулася презентація нових послуг національного телекомунікаційного оператора, зокрема послуг мобільного зв’язку третього покоління. Укртелеком з 2002 р. є членом Сектору розвитку електрозв'язку МСЕ. За підтримки МСЕ на базі ВАТ «Укртелеком» створено філіал академії СІSCO, що готує фахівців мережевих технологій.

У Центрі підвищення кваліфікації МСЕ для країн СНД, що діє на базі Українського державного центру радіочастот (Київ), генеральний секретар МСЕ провів консультації з представниками українського ІКТ-ринку щодо шляхів реалізації рішень Всесвітнього самміту з питань інформаційного суспільства, перший етап якого відбувся в Женеві (2003 р.), другий - у Тунісі (2005 р.). За дорученням ООН організатором самміту виступив МСЕ.

Генеральний секретар МСЕ високо оцінив темпи розвитку українського телекомунікаційного ринку. Зокрема за останні шість років уп’ятеро збільшився обсяг наданих послуг та капітальних інвестицій. Абонентська мережа мобільного зв'язку зросла у 60 разів.

Є позитивні зміни у створенні ефективної нормативно-правової бази, реформуванні сектору телекомунікації та поліпшенні інвестиційного клімату в галузі, відзначають вітчизняні ІТ-експерти. Закладено технологічну основу функціонування електронного цифрового підпису, акредитовано п’ять центрів сертифікації ключів. Упроваджуються системи електронного документообігу, що є одним із пріоритетів Національної програми інформатизації. За останніми даними, такі системи застосовуються в 43 органах виконавчої влади.

- У розвитку телекомунікацій, поштового зв'язку та інформатизації досягнуто значного прогресу, - повідомив директор Держзв’язку Олександр Баранов. - І передусім завдяки впровадженню сучасного обладнання і новітніх технологій. Динамічно зростають обсяги наданих послуг зв’язку, поліпшується їхня якість. Широкого розвитку набуває сфера інформаційних технологій та Інтернет: упродовж 2000 - 2006 рр. кількість користувачів всесвітньої мережі зросла майже ушестеро і нараховує нині понад 6 млн.

Динамічному становленню галузі сприяють особливості українського ІКТ-ринку, що вигідно вирізняють його з-поміж інших. Це насамперед розвинена нормативно-правова база (законодавство України у сфері телекомунікацій визнано серед найкращих у світі), наявність потужних учасників ринку, спроможних упроваджувати найсучасніші технології, досить високий рівень підготовки ІКТ-фахівців. Ці чинники працюють загалом на забезпечення ринкових відносин у цій сфері.

Вітчизняний інфокомунікаційний ринок цьогоріч зріс майже на чверть, зв’язківці забезпечують приблизно 9% ВВП країни. Як очікується, за два роки галузь поповниться щонайменше на 20-25 тис. робочих місць. Але є й слабка ланка - телефонізація і комп’ютеризація сільських, гірських та віддалених районів. Кошти на це в багатьох країнах світу акумулюються спеціально створеними фондами. На думку заступника міністра транспорту та зв’язку Леоніда Нетудихати, в Україні також має бути фонд універсальних послуг.

З-поміж українських операторів зв’язку лише ВАТ «Укртелеком» виконує важливе соціальне завдання з надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг, передусім мешканцям сільських, гірських, депресивних районів, малозабезпеченим сім’ям, пенсіонерам та інвалідам. А це додаткове, фактично неоплатне навантаження на компанію.

Створення фонду універсальних послуг, запевняють фахівці, дало б змогу компенсувати збитковість таких послуг. Генеральний секретар МСЕ переконаний, що крім держфінансування, існують і ринкові підходи до започаткування та успішної діяльності такої структури. Хоча вважається, що цей напрямок не може бути високоприбутковим, проте за адекватної бізнес-моделі тут можна мати прибуток. Подібні фонди розвитку телекомунікацій та нових послуг для субсидіювання універсального обслуговування є у США, Канаді, Іспанії, Чилі, Перу, Росії та інших країнах.

Наголошуючи на важливості регіональної діяльності з розвитку телекомунікацій, X. Туре відзначив вагомість України у світовій телекомунікаційній спільноті.

Генеральний секретар МСЕ висловив сподівання щодо розширення присутності українських компаній у Міжнародному союзі електрозв’язку, до складу якого входить 191 країна. Основне завдання МСЕ, що має статус спеціалізованого агентства ООН, - підтримка розробки новітніх технологій та їх розповсюдження в державах - членах цієї міжнародної організації, а також забезпечення сумісності систем зв’язку, раціонального використання номерного, орбітального та частотного ресурсів, сприяння розвитку інформаційного суспільства.

Михайло ЛОЗОВАН

Фото Олега ГРИБА