Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

«ОНАЗ ім. О.C. Попова: 10-та річниця статусу національного закладу освіти»

У 2010 році Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова відсвяткувала 90-ту річницю з дня заснування. 2011 рік також ювілейний: у листопаді Академія відзначає 10-ту річницю надання їй статусу національного закладу освіти, що є закономірним підсумком підбиття результатів діяльності Академії в системі освіти і науки України.

За останні 10 років ОНАЗ ім. О.С. Попова випустила приблизно 22 000 випускників, більшість з яких проявили себе як висококваліфіковані фахівці на відповідальних посадах у галузі зв’язку й інформатизації.

На сьогодні Академія готує фахівців за 9 напрямками: соціологія, економіка підприємства, менеджмент, радіотехніка, телекомунікації, мережі та системи поштового зв’язку, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, безпека інформаційних і комунікаційних систем, системи технічного захисту інформації. Ведеться підготовка спеціалістів із 15 спеціальностей та підготовка магістрів із 16 спеціальностей,

До складу Академії входять: навчально-науковий інститут радіо, телебачення, електроніки; навчально-науковий інститут комп’ютерних технологій, автоматизації та логістики; навчально-науковий інститут економіки і менеджменту: навчально-науковий інститут проблем інформаційного суспільства; факультет інформаційних мереж; факультет телекомунікаційних систем; Науково-дослідний інститут інфокомунікацій (м. Львів); Навчально-виробничий центр телекомунікаційних технологій, підвищення кваліфікації моніторингу ринку праці; Коледж зв’язку та інформатизації; науково-навчально-виробничий центр комп’ютерних технологій та операторської діяльності; локальна мережна академія Cisco Systems з підготовки ІТ-спеціалістів; науково-дослідні центри з проблем розвитку телекомунікацій, інформаційних технологій, інфокомунікацій, мереж і систем поштового зв’язку, телебачення і радіозв’язку, економіки і управління в галузі зв’язку.

Організовано навчання двох груп студентів на кожному курсі виключно англійською мовою - технічна еліта. Як один із результатів - студенти представили Україну на Молодіжному форумі Міжнародного Союзу Електрозв’язку (м. Женева). Для цих студентів на третьому курсі введена обов’язкова дисципліна Бальні танці.

Для організації повноцінної практики студентів створено виробничі підрозділи з надання телекомунікаційних послуг (операторська діяльність) та проектування телекомунікаційних мереж, на що були одержані державні ліцензії. Таким чином Академія стала навчально-науковим виробничим комплексом.

Академія має унікальні досягнення в навчальній, науковій та міжнародній діяльності, результати яких регулярно представляє на міжнародних виставках, конференціях та симпозіумах.

Серед наших останніх досягнень:

- виступ Академії у ролі головного розробника Концепцій розвитку та Програм їх реалізації для двох провідних підприємств галузі зв’язку ВАТ «Укртелеком» та УДППЗ «Укрпошта»;

- створення в Академії «Науково-дослідницького центру проектування систем та мереж зв’язку «Проект Телеком», на базі якого (в межах відповідної державної ліцензії) було розроблено низку техніко-економічних обґрунтувань та бізнес-планів розвитку мереж провідних операторів телекомунікацій та державних установ (Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України, Пенсійного форду України, НАЕК Енергоатом тощо). Загалом за період існування центра виконано робіт на суму більш ніж 3 млн. грн. та запроектовано понад 15 тис. км. траси ВОЛЗ;

- розробка основ інтегрованої технології побудови всесвітньої інфокомунікаційної мережі наступних поколінь (UА-ІТТ: Ukraine-Integrated Telecommunication Technologies), яка має принципові переваги над існуючими, що побудовані на базі ІР (основні ідеї захищені патентами);

- розробка нових високоефективних технологій оптоелектроніки та низки комунікаційних систем на їх основі (за серію цих розробок колективу вчених Академії було присуджено Державну премію в галузі науки і техніки);

- відкриття нового виду електромагнітних полів, які є прозорими для електромагнітних хвиль незалежно від погодних умов (основні ідеї захищені свідоцтвами на винаходи);

- розробка та впровадження Національної індексації поштового зв’язку України та створення передумов автоматизації обробки пошти у вузлах мережі поштового зв’язку;

- розробка низки унікальних методик у сфері проведення експертиз проектів, прогнозування потреб у спеціалістах, визначення собівартості послуг доступу при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж, оцінки ефективності реорганізації телекомунікаційних мереж на застосування нових технологій тощо. На базі зазначених методик розроблено серію Відомчих будівельних норм та корпоративних стандартів, що регламентують процеси побудови та функціонування телекомунікаційних мереж в Україні.

Для об’єднання потенціалу Університетів з метою вирішення проблем навчання та науки в галузі телекомунікацій Академією створено постійно діючу Міжнародну конференцію ректорів телекомунікаційних університетів (IRCTU – International Rectors Conference Telecommunication Universities).

ОНАЗ ім. О.С. Попова є членом Міжнародного Союзу Електрозв’язку (МСЕ). Академією зроблено в МСЕ біля 200 вкладів, частина з яких стала міжнародним стандартом.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова не може сьогодні перебувати поза процесами глобалізації та інформатизації. Її метою є вихід на рівень світових стандартів і інтеграція у світовий науково-освітній простір. Якісний рівень фундаментальної та професійної підготовки фахівців, об’єктивні показники науково-педагогічної діяльності, які забезпечує Академія, дозволять їй і в нових умовах зберегти свій високий рейтинг не тільки в Україні, але й поза її межами.