Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

«Навчальний центр Wireless Ukraine - в ОНАЗ ім. О.С. Попова»

У рамках спільної діяльності Асоціації Wireless Ukraine та її члена - Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова - створюється Навчальний центр безпроводових технологій, який підтримали члени асоціації - компанії ZyXEL та Rohde&Schwarz.

План занять Wireless Ukraine - ОНАЗ ім. О.С. Попова охоплює такі теми:

▪ «Сучасний стан та тенденції розвитку ринку безпроводових широкосмугових технологій України»;

▪ «Актуальність використання широкосмугових безпроводових систем на сучасному етапі технологічного розвитку телекомунікацій»;

▪ «Сучасні технології безпроводового уступу. Класифікація та призначення, стандарти та інтерфейси. Галузі застосування»;

▪ «Стандарт DЕСТ. Основні положення згідно з рекомендаціями ЕТS 300175, ЕТR 043. Технічні характеристики. Радіоінтерфейс. Динамічний вибір і виділення каналу #61485; таблиці RSSI. Хендовер, рознесений прийом, ідентифікація, прописка, автентифікація та шифрування. Архітектура протоколів (РНL, МАС, DLС, NWК, LLMЕ). Профілі додатків DЕСТ (GАР, DЕСТ/GSМ, ІАР, ІТР, RАР, САР)»;

▪ «Проектування вузькосмугових мереж DЕСТ на базі обладнання різних виробників. Порівняльний аналіз обладнання для різних структур мереж;

▪ «Широкосмугові мережі безпроводового доступу для надання сучасної номенклатури мультисервісних послуг Triple Рlay Service»;

▪ «Широкосмуговий радіодоступ на базі технологій Wі-Fі (WLAN стандартів ІЕЕЕ.802.11х). Класифікація та технічні характеристики стандартів IЕЕЕ.802.11а, ІЕЕЕ.802.11в, ІЕЕЕ. 802.11q. Архітектура протоколів ІЕEЕ.802.11x»;

▪ «Принципи побудови мереж Wі-Fі. Узагальнена архітектура мережі радіодоступу (поняття точки доступу #61485; АР, базової зони обслуговування #61485; ВSS, розподільчої системи #61485; DS)»;

▪ «Обладнання мереж радіодоступу Wі-Fі стандартів ІЕЕЕ.802.11а, ІЕЕЕ.802.11в, ІЕЕЕ.802.11q різних виробників. Порівняння техніко-економічних показників»;

▪ «Проектування мереж радіодоступу Wі-Fі. Планування пропускної здатності і зони обслуговування. Вибір обладнання»;

▪ «Практичне розгортання і налагодження обладнання мереж радіодоступу Wі-Fі стандартів ІЕЕЕ.802.11а, ІЕЕЕ.802.11в, ІЕЕЕ.802.11q на базі обладнання різних виробників. Правила оформлення та склад робочих проектів. Взаємодія з транспортними системами»;

▪ «Моніторинг, технічна експлуатація та управління мережами безпроводового доступу Wі-Fі»;

▪ «Організація безпеки та захисту даних у системах радіодоступу Wі-Fі. Огляд вбудованих функцій безпеки»;

▪ «Фіксований широкосмуговий радіодоступ для міських мереж WіMAX (WМАN стандартів ІЕЕ.802.16, IЕЕЕ.802.16е). Архітектура протоколів IЕЕЕ.802.16»;

▪ «Структури мереж WіMAX. Варіанти побудови для мережі доступу та мобільної мережі»;

▪ «Проектування мережі WіMAX. Методика розрахунку абонентських навантажень послуг мережі WіMAX, пропускної здатності чарунки та необхідного обсягу обладнання мережі»;

▪ «Обладнання мережі WіMAX різних виробників. Порівняльний аналіз обладнання для конкретних умов проектування»;

▪ «Практичне розгортання і налагодження обладнання мереж WіMAX на базі обладнання різних виробників. Правила оформлення та склад робочих проектів. Взаємодія з транспортними системами»;

▪ «Моніторинг, технічна експлуатація та управління мережами безпроводового доступу WіMAX»;

▪ «Порівняльна характеристика можливостей мереж радіодоступу щодо надання широкосмугових послуг та послуг ІР-ТV за стандартами ІЕЕЕ 802.11.x, ІЕЕЕ 802.16.x, ІЕЕЕ 802.15.x»;

▪ «Перспективи конвергенції мереж широкосмугового доступу Wі-Fі, WіMAX та мереж мобільного зв’язку ЗG4G»;

▪ «Проектування мереж радіодоступу. Розробка кошторисної та техніко-економічної частин проекту. Визначення кошторисної вартості об’єкту. Розрахунок економічної ефективності будівництва, доходів та прибутку. Узгодження проектної документації»;

▪ «Перспективи та напрямки розвитку мережі безпроводового доступу».

 

(Вл. кор.)