Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Вимоги до випускників диктує сьогодення

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова тривалий час підтримує плідні стосунки з підприємствами галузі зв’язку. Набуто значний досвід поєднання навчальної та виховної роботи з підготовки фахівців для виконання планів галузі.

При формуванні контингенту студентів ураховуються перспективи розвитку підприємств зв’язку регіонів.

Зважаючи на досвід ОНАЗ ім. О.С. Попова, з метою координації діяльності навчальних закладів, які ведуть підготовку фахівців для галузі зв’язку та інформатизації, підприємств та організацій-роботодавців, створено навчально-науковий виробничий комплекс «Зв’язківець». Робота комплексу направлена на запровадження системи ступеневої підготовки фахівців за наскрізними навчальними планами та ефективне використання науково-педагогічних кадрів, навчально-лабораторної та виробничої бази підприємств для підготовки фахівців.

В Одесі відбулося засідання ради ННВК «Зв’язківець», у якому взяли участь керівники академії, «Укрпошти», директори обласних дирекцій підприємства, представники галузевих навчальних закладів та науково-дослідних установ. Були запрошені також представники підприємств і організацій-роботодавців.

Під час засідання було проаналізовано стан підготовки фахівців для галузі. Щоб вирішити проблеми забезпечення спеціалістами регіонів України, ОНАЗ ім. О.С. Попова відкрила виробничо-навчальні центри у Львові, Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Вінниці, Запоріжжі. Там триває підготовка фахівців за заочною формою навчання. До навчального процесу в таких центрах залучаються провідні фахівці галузі, використовується матеріальна база «Укрпошти» та «Укртелекому». Для ширшого залучення фахівців галузі академія створює філії кафедр на виробництві. Це дає можливість поліпшити практичну підготовку фахівців, що значною мірою скорочує термін адаптації молодого спеціаліста на виробництві. Знайомство студентів із проблемами виробництва та їхня безпосередня участь у вирішенні останніх в курсовому та дипломному проектуванні підвищує якість підготовки фахівців.

Значна увага на засіданні ради приділялася навчальним програмам із підготовки. Підприємства-роботодавці отримали реальну можливість впливати на зміст підготовки спеціалістів, вносити свої пропозиції щодо того, які навчальні дисципліни вони вважають найбільш актуальними, які знання необхідні молодим спеціалістам з урахуванням переоснащення в майбутньому конкретних підприємств зв’язку.

У своїх виступах учасники засідання поділилися досвідом спільної роботи академії та Укрпошти в підготовці фахівців. Відзначалася плідна робота з організації практичної підготовки студентів, у якій беруть активну участь генеральна дирекція, Київська Міська, Одеська та Львівська обласні дирекції «Укрпошти». Представники регіонів акцентували на нагальній потребі в молодших спеціалістах і спеціалістах з окремих спеціальностей.

У ході засідання наголошувалося на актуальності такої співпраці. Важливо, що комплекс «Зв’язківець» є відкритим для вступу всіх зацікавлених у підготовці фахівців для галузі зв’язку й інформатизації та їхньому працевлаштуванні.

 

Інформацію надано ОНАЗ ім. О.С. Попова