Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

СЕРТИФІКАТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ - ОЦІНКА ЗА ПІДГОТОВКУ В ОНАЗ ім. О.С. ПОПОВА

В ОНАЗ ім. О.С. Попова проведено ряд заходів з розробки та впровадження системи управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою з метою підвищення якості освітніх послуг, повнішого задоволення вимог замовників, підвищення конкурентоспроможності наших випускників, виходу на нові ринки освітніх послуг. Загальне керівництво системою управління якістю здійснює ректор, д.т.н., проф. Воробієнко Петро Петрович.

На етапі проектування (2010 - І кв. 2011 р.) було розроблено Політику та визначено Цілі в сфері якості відповідно Концепції розвитку академії на 2007-2014 pp., ДСТУ ISO 9001:2009 «Система управління якістю. Вимоги та ДСТУ-П IWA 2:2007 «Система управління якістю. Настанови застосування ISO 9001:2000 у сфері освіти».

Протягом 2010-2011 pp. було визначено основні процеси СУЯ, розроблено основні документи системи якості, встановлено критерії результативності та проведено внутрішній аудит з перевірки процесів СУЯ в структурних підрозділах академії.

Сьогодні система управління якістю має чіткі контури і ефективно працює в більшості структурних підрозділів академії. Розроблений інструментарій переданий у підрозділи для апробації та проведення комплексного моніторингу якості освіти. Особлива увага приділяється взаємодії із замовниками (студентами, роботодавцями тощо) освітніх послуг.

Важливою умовою створення результативної та ефективної системи управління якістю в академії є формування управлінської та інформаційної культури в сфері якості освіти. З цією метою заплановано курс лекторіїв для подальшого навчання та підвищення кваліфікації співробітників академії з управління якістю. Крім того, заплановано ряд заходів для розробки та впровадження автоматизованої системи управління якістю відповідно рішення Вченої ради академії від 27.10.2011 p., протокол № 2.

У жовтні 2011 року Державним підприємством «Науково-технічний центр «СТАНКОСЕРТ» відповідно до результатів зовнішнього сертифікаційного аудиту система управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою сертифікована на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2009, про що ОНАЗ ім. О.С. Попова видано сертифікат у Системі сертифікації УкрСЕПРО № UA 2.008.06401-11 терміном на 5 років.