Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Премудрості виховання майбутніх фахівців

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова є майже унікальним у наші часи середовищем, яке не тільки навчає молодих фахівців, але й виховує їх. Всебічна робота з молоддю направлена на формування гармонійно розвиненого професіонала, який вміє працювати з людьми й самостійно приймати рішення.

Як відомо, через демографічну кризу в 2011 році в Україні було на 70 % абітурієнтів менше, ніж у попередньому році. Однак це не завадило ОНАЗ ім. О.С. Попова провести успішну вступну кампанію. Конкурсна ситуація була складною практично на всіх спеціальностях. Особливою популярністю користувалися такі спеціальності, як «Системи технічного захисту інформації» (13,1 осіб на місце), «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (12,04 осіб на місце). Традиційно популярними були спеціальності «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Соціологія».

Привабливим моментом для абітурієнтів 2011 року стало відкриття нової спеціалізації «Радіоелектронні системи моніторингу надзвичайних ситуацій» на базі Інституту радіо, телебачення й електроніки. У рамках цієї спеціалізації майбутні фахівці отримають сучасні знання з основ фізики атмосфери, екології, радіотехніки, метеорологічних пристроїв тощо. Замовником підготовки фахівців із «Радіоелектронних систем моніторингу надзвичайних ситуацій» виступило Міністерство надзвичайних ситуацій України, яке взяло на себе забезпечення практики студентів та працевлаштування випускників.

У цілому по Академії конкурс становив 6,45 осіб на 1 місце. Враховуючи ситуацію, що склалася, це дуже хороший показник, який свідчить про тривалу високу конкурентоспроможність ОНАЗ ім. О.С. Попова на ринку освітніх послуг.

В основі підготовки фахівців Академії лежать фундаментальні і прикладні дослідження, які проводять вчені у рамках державних цільових програм та міжнародних угод. Основними партнерами та замовниками наукових досліджень, що виконує Академія, є Міністерство інфраструктури України, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство фінансів, Національна комісія з питань регулювання зв’язку, Пенсійний фонд, ДП «Відкритий світ», Укртелеком, «Укрпошта», ДП спеціального зв’язку, Концерн РРТ, оператори фіксованого та мобільного зв’язку України тощо.

Прикладами масштабності виконуваних робіт є такі досягнення Академії останніх років, як розробка техніко-економічного обґрунтування реалізації Національного проекту «Відкритий світ», розробка концепції розвитку Укртелекому, розробка техніко-економічного обґрунтування створення Єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі та Єдиної цифрової мережі транкінгового зв’язку Міністерства внутрішніх справ України тощо.

Достатня увага приділяється дозвіллю студентів та залученню їх до суспільного життя Академії. Наприклад, студенти технічної еліти (які проходять курс навчання англійською мовою) можуть відвідувати курс бальних танців у студії спортивного бального танцю «Біла Акація». Одним із результатів співпраці з цією студією стало проведення в актовому залі Академії 12 червня конкурсу зі спортивних бальних танців «Відкритий Кубок ВГО «ЛФСТ» - 2011. Призерами конкурсу стали студенти ОНАЗ Зореслав Прудивус, Дмитро Гордієнко, Наталія Здановська.

За внесок у реалізацію державної молодіжної політики в Одеській області Управління у справах сім’ї та молоді Одеської обласної державної адміністрації у 2011 році нагородило Академію почесною грамотою.

Таким чином, Академія - це насамперед фах і наука, але обов’язково на тлі культури і загальнолюдських цінностей.                                                              

 

(Вл. кор.)