Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Для випускників академії проблем із працевлаштуванням немає

Під час Державної атестації випускників Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова кореспонденту «ПВ» вдалося поспілкуватися з ректором академії Петром Воробієнком, який розповів про особливості підготовки та випуску фахівців академії.

- Петре Петровичу, скільки фахівців готує щорічно академія для галузі зв’язку?

- Цього року ми випускаємо 1 500 фахівців, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, та 1 500 - спеціаліст. Що стосується магістрів, то їх випуск заплановано на зиму 2012 р., а нині випускаємо лише магістрів, які навчалися заочно. В нашій академії студенти-спеціалісти навчаються рік, а магістри півтора року. Для поштового зв’язку академія в 2011 р. випускає 40 бакалаврів, 44 спеціаліста і 40 магістрів.

- А чим відрізняються освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліста та магістра?

- Якби європейська система навчання працювала в Україні повною мірою, то були б лише бакалаври та магістри, як нині в Західній Європі. Бакалаври мають бути основною кваліфікованою робочою силою на підприємстві. Та якщо навчальні заклади готові до цього, то підприємства - ні, принаймні в Україні. Тому випускник-спеціаліст нашої академії - це інженер на і виробництві. А магістр - вже більше дослідник, який може і працювати в аналітичних групах підприємств і наукових установах, навчальних закладах.

- Під час навчання студенти здобувають теоретичні знання. Як вони застосовують їх на практиці, адже має бути органічний зв’язок із практичною сферою, виробництвом?

- Найголовнішими принципами навчання в академії є системність, комплексність, заохочення ініціативи з боку студентів та інноваційність. Адже академія - не тільки і, мабуть, не стільки навчальний заклад, як висококваліфікована база виробничих структур. Практика з погляду організації - найскладніший і найефективніший вид навчання. Вона - завершальний елемент у процесі оволодіння обраною професією. Наша академія має виходи на профільні підприємства, відтак достатньою мірою забезпечує студентів місцями для проходження планової навчальної практики. Частина студентів забезпечена місцями практики безпосередньо в академії, а більшість проходить практику на підприємствах зв’язку. Щодо поштової сфери, то головним партнером академії є УДППЗ «Укрпошта», яке щороку забезпечує місцями практики студентів напряму підготовки «Мережі та системи поштового зв’язку». Філії кафедри М та СПЗ, створені в Києві, Львові, Одесі, для практичної підготовки студентів широко залучають провідних фахівців поштового зв’язку. Для отримання студентами робітничої спеціальності «оператор поштового зв’язку» в Одесі створено міське студентське відділення поштового зв’язку, що використовується як лабораторія для проведення практичних занять. Відділення облаштовано сучасним обладнанням, що застосовують сьогодні при наданні послуг поштового зв’язку: комп’ютерами, електронними вагами, факсом, принтером штрих-коду, ручним сканером для зчитування штрих-кодів. Цьогоріч 23 студентам 2 курсу ННІ КТА та Л рішенням атестаційної комісії присвоєна кваліфікація оператор поштового зв’язку, що дає їм можливість працювати у вільний від навчання час у відділеннях поштового зв’язку.

- А як справи щодо працевлаштування випускників?

- Перше робоче місце для вчорашнього студента дуже важливе. І питання забезпечення ним у нашому суспільстві стоїть нині гостро. В академії багато напрямів, за якими ми випускаємо фахівців, зокрема телекомунікації, радіотехніка, економіка, менеджмент, поштова сфера тощо. І всіх, а особливо студентів, які навчалися на бюджетній формі, ми забезпечуємо першим робочим місцем. Наприклад, молодих фахівців із поштової справи працевлаштовуємо за підтримки УДППЗ «Укрпошта». За іншими спеціальностями академія співпрацює з операторами зв’язку, з центрами зайнятості.

- Нині ринок праці вимагає від молодого фахівця значного діапазону знань і навичок одразу після випуску. Чи допомагає навчальний процес молодій людині, яка лише шукає свій шлях, правильно обрати напрям роботи?

- Ми вже кілька років переймаємося цією проблемою. Щоб виявити в молодої людини риси певного фахівця та спрямувати їх у потрібне русло, в якому б вона повністю реалізувалася в майбутньому, співпрацюємо з Львівським науково-дослідним інститутом інфокомунікації, який входить до складу нашої академії й займається саме цими питаннями. Викладачі нашої академії дають майбутньому фахівцю такий комплекс знань, щоб йому було максимально легко адаптуватися до місця роботи, щоб його знання відповідали рівню знань випускника європейського університету, щоб він був конкурентним та ефективним у своєму напрямі діяльності.

Сторінку підготував
Карен Сімонян