Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Наукове обличчя Одещини

21-23 вересня в Парижі відбулася презентація економічного, інвестиційного та експортного потенціалу, історичної спадщини та культурного здобутку Одеської області. 22 вересня в рамках заходу тривав бізнес-форум, у якому взяли участь керівники французьких підприємств – потенційних інвесторів, які зацікавлені у співробітництві з цим регіоном. Серед учасників презентації був ректор ОНАЗ ім. О.С. Попова Петро Воробієнко, який представив очолюваний їм вищий навчальний заклад.

Академія була представлена як провідний внз та науково-дослідний центр України, що готує висококваліфікованих фахівців і проводить наукові дослідження у сфері телекомунікацій. Участь у презентації дала можливість налагодити контакти із провідними французькими телекомунікаційними підприємствами і вищими навчальними закладами, які готують фахівців та займаються науковими розробками за аналогічними з ОНАЗ ім. О.С. Попова напрямами, для організації взаємовигідного співробітництва. (Вл. кор.)