Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Кафедра Волоконно-оптичних ліній зв’язку:

- старший викладач – 1 ставка.

Кафедра Економіки теорії:

- викладач – 0,5 ставки.

Кафедра Економіки та гуманітарних наук (м. Київ):

- доцент – 1 ставка.

Кафедра Електротехніки, електроживлення та митного контролю:

- старший викладач – 2 ставки;

- викладач – 0,5 ставки.

Кафедра Інформаційних технологій:

- доцент – 1 ставки.

Кафедра Інформаційної безпеки та передачі даних:

- викладач – 0,8 ставки;

- старший викладач – 1 ставка;

- доцент – 1,75 ставки.

Кафедра Комп’ютерних наук:

- старший викладач – 1 ставка;

- викладач – 0,65 ставка.

Кафедра Комутаційних систем:

- старший викладач – 1 ставка.

Кафедра Лінгвістичної підготовки:

- завідувач кафедри – 1 ставка;

- старший викладач – 1 ставка.

Кафедра Менеджменту та Маркетингу:

- старший викладач – 1 ставка.

Кафедра Мереж зв’язку:

- викладач – 0,6 ставки;

- старший викладач – 1 ставка.

Кафедра Мереж та систем поштового зв’язку:

- викладач – 2 ставки.

Кафедра Телебачення та радіомовлення:

- викладач – 1 ставка;

- старший викладач – 2 ставки;

- доцент – 0,5 ставки.

Кафедра Телекомунікації (м. Київ):

- завідувач кафедри – 1 ставка;

- викладач – 0,65 ставки;

- професор – 0,65 ставки.

Кафедра Телекомунікаційних систем:

- старший викладач – 2,75 ставки.

Кафедра Теорії електричного зв'язку ім. А.Г Зюко:

- доцент – 1 ставка.

Кафедра Управління проектами та системного аналізу:

- завідувач кафедри – 1 ставка;

- доцент – 0,8 ставки.

Кафедра Фізики оптичного зв’язку:

- доцент – 1,7 ставки.

Кафедра Фізичного виховання:

- старший викладач – 1,6 ставки;

- викладач – 1 ставка.

Кафедра Філософії та історії України:

- старший викладач – 0,55 ставки.

 

Термін подання заяв на участь у конкурсі – два тижні із дня опублікування оголошення.

 

До заяви необхідно додати документи:

Претенденти сторонні:

 • заява на ім’я ректора про участь у конкурсі;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений за останнім місцем роботи;
 • дві фотографії 3 x 4 см;
 • автобіографія;
 • копія паспорта;
 • засвідчені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене/почесне звання;
 • список наукових та науково-методичних праць;
 • інформацію про підвищення кваліфікації або стажування (за наявності).

Претенденти, які працюють в Академії:

 • заява на ім’я ректора про участь у конкурсі;
 • засвідчені в установленому порядку копії документів про науковий ступінь та/або вчене/почесне звання;
 • список наукових та науково-методичних праць з часу останнього обрання;
 • інформацію про підвищення кваліфікації або стажування (за наявності);
 • звіт по результати виконання попереднього трудового договору (контракту).

Претендент, за його бажанням, може надати й інші документи, що засвідчують його професійні якості.

Надавати документи та звертатися за інформацією щодо кваліфікаційних вимог до претендентів на заміщення посад науково-педагогічних працівників до відділу управління персоналом за адресою:

Україна, 65029,Одесса,вул. Кузнечна,1, каб. № 123

За довідками звертатись за телефоном +38( 048 ) 705-02-38.