Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Кафедра теорії електричного зв’язку ім. А. Г. Зюко

Кафедра теорії електричного зв’язку ім. А. Г. Зюко

 

Кафедра теорії електричного зв’язку ім. А.Г. Зюко є однією з провідних кафедр Навчально-наукового інституту радіо, телебачення та інформаційної безпеки (ННІ РТІБ).

 

Історія кафедри

Розглядаючи історію кафедри, слід звернутись до початку 60-х років минулого століття. Тоді однією з провідних кафедр інституту була кафедра радіоприймальних пристроїв і підсилювачів, яку очолював відомий вчений у галузі підсилювачів професор Ризкін А. А. У 1965 р. за запрошенням адміністрації приїхав працювати в інституті професор Зюко А. Г. Саме тоді ж кафедру радіоприймальних пристроїв і підсилювачів було поділено на дві окремі кафедри. Одну з них – кафедру радіоприймальних пристроїв, на базі якої було згодом створено кафедру теорії електричного зв’язку, очолив професор Зюко А. Г.

 

Зюко Андрій Глібович закінчив Московський електротехнічний інститут зв’язку в 1947 р. за спеціальністю інженер радіозв’язку. Основними напрямками його наукової діяльності були: завадостійкість і ефективність систем передачі інформації, статистична теорія зв’язку.  За цими напрямками він підготував кандидатську дисертацію «Пропускная способность радиолинии и помехоустойчивость приемника при большом уровне флуктуационных помех» (1952 р.) і докторську дисертацію «Помехоустойчивость и эффективность систем связи» (1964 р.). Результати його наукової діяльності знайшли відображення більш ніж у 70 наукових працях, у тому числі в монографії «Помехоустойчивость и эффективность систем связи» (перше видання у 1963 р., перероблені видання у 1972 р. та у 1985 р.). Був співавтором підручників «Теория передачи сигналов» та «Теория электрической связи». У 1975 р. за редакцією Зюко А. Г. видано підручник “Радиоприемные устройства”. Зюко А. Г. заснував Одеську школу статистичної теорії зв’язку, був організатором симпозіумів з проблем завадостійкості зв’язку, які проводились з періодичністю один раз на два–три роки з 1967 р. по 1999 р. у м. Одеса. Під його керівництвом підготовлено і захищено три докторські дисертації і 35 кандидатських дисертацій.  Був членом редколегій серії видань «Статистическая теория связи» та журналу «Электросвязь».  З 1965 р. на кафедрі під керівництвом Зюко А. Г. було розгорнуто широкий фронт науково-дослідних робіт з підвищення завадостійкості й ефективності супутникових систем зв’язку. У 1970 р. з цієї проблеми на кафедрі засновано галузеву науково-дослідну лабораторію. Розробляються та впроваджуються високоефективні системи модуляції та кодування. Зюко А. Г. зробив значний внесок у розвиток навчального процесу: у 1966 р. розробив і викладав нову навчальну дисципліну “Теорія передачі сигналів”. Зюко А.Г. було обрано віце-президентом Академії зв’язку України; йому присвоєно звання Заслуженого працівника вищої школи та Почесного члена НТТ РЕЗ СРСР; він неодноразово обирався головою Одеського обласного правління НТТ РЕЗ ім. О.С. Попова.

На час заснування кафедри радіоприймальних пристроїв тут працювали: доцент, к.т.н. Симонтов І. М.; доцент, к.т.н. Левітан Г. І.; доцент, к.т.н. Поляков І. Л.; доцент,
к.т.н. Коробов Ю. Ф.; старший викладач Рига П. С.; викладач Ястржембський В. Д.  У 1967 р. кафедра отримала назву радіоприймальних пристроїв і теорії передачі сигналів. У зв’язку з реорганізацією склад кафедри поповнився викладачами Банкет В. Л., Дирда В. Ю., Іващенко П. В. На початку семидесятих років до викладацького складу увійшли: Іванов М. Ф.,
Савицький Л. Ю., Лисенко Л. О. У 1989 р. кафедра отримала назву теорія електричного зв’язку, кафедру очолив д.т.н. професор Банкет В. Л.

Банкет Віктор Леонідович закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку у 1960 р. за спеціальністю інженер радіозв’язку. Захистив кандидатську дисертацію “Исследование помехоустойчивых демодуляторов ЧМ сигналов” (1970 р.) і докторську “Теория групповых сигнально-кодовых конструкций и ее применение в системах передачи сообщений” (1989 р.). Протягом багатьох років був відповідальним виконавцем та керівником науково-дослідних робіт, які виконувались на кафедрі. За результатами наукової роботи надруковано понад 100 наукових праць, сім навчальних посібників, у тому числі, у співавторстві, дві монографії:  “Помехоустойчивость и эффективность систем передачи информации” (1985 р.) і “Цифровые методы в спутниковой связи” (1988 р.). Авторськими свідоцтвами захищено 19 винаходів. Під керівництвом Банкета В.Л. підготували і захистили дисертації 10 кандидатів наук.  Він брав участь у роботі редакцій журналів “Наукові праці ОНАЗ”, “Зв’язок” та “Праці УНДІРТ”.

З 2003 р. по 2006 р. кафедрою керував д.т.н., професор Плотніков В М.

З 2006 р. кафедру очолює професор Іващенко П.В. – один з учнів професора Зюко А.Г.  Іващенко П.В. у 1976 р. захистив кандидатську дисертацію „Эффективность систем передачи дискретных сообщений по каналам с ограниченной полосой частот”. Після захисту кандидатської дисертації сферою його наукових інтересів стала цифрова обробка сигналів у системах зв’язку й мовлення. Під керівництвом Іващенка П.В. підготовані три кандидати технічних наук. Іващенко П.В. зробив значний внесок у постановку нових навчальних дисциплін для підготовки бакалаврів, магістрів та спеціалістів за напрямом „Радіотехніка” – це „Сигнали і процеси в радіотехніці”, „Інформаційні радіосистеми”, „Приймання й оброблення сигналів”, „Основи теорії систем”. В основу цих навчальних дисциплін покладено його наукові розробки.

У 2003 р. кафедрі присвоєно ім’я Зюко А. Г. для вшанування пам’яті великого вченого і педагога, який багато зробив для розвитку теорії електричного зв’язку, навчальної і наукової роботи в Академії та на кафедрі зокрема.