Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Музей ОНАЗ ім. О. С. Попова

Літопис одного з найстаріших вузів країни починається з далекого 1920 року, коли в процесі дослідження була встановлена пряма спадкоємність у підготовці зв'язківців від Одеського вищого електротехнікуму зв'язку ім. Григорія Гринька (1920р.) до Одеського інституту інженерів зв'язку, створеного в 1930 році, який в 1947 році було переіменовано в Одеський електротехнічний інститут зв’язку.

В 1967 році за успіхи, досягнуті в підготовці інженерів зв’язку та проведені наукові фундаментальні і прикладні дослідження в галузі, Постановою Ради міністрів СРСР присвоєно ім’я винахідника радіо О.С. Попова. Після проголошення незалежності України 1991 р. перед закладом постало складне завдання відбудувати та сформувати власну концепцію національної телекомунікаційної освіти та науки. За результатами проведеної роботи в 1993 р. Одеський електротехнічний інститут зв’язку став Українською державною академією зв’язку ім. О.С. Попова.

В подальшому за успіхи в підготовці висококваліфікованих фахівців зв’язку й розвиток наукових досліджень, а також враховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів діяльності та вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, Указом Президента України від 7 серпня 2001 р. Українській державній академії зв’язку присвоєно статус національного вищого навчального закладу. Академія змінює назву на Одеську національну академію зв’язку ім. О.С. Попова.

Це великий історичний період: академія зв’язку росла разом з усією країною, творила свою виняткову історію. З огляду на важливість збереження історії попередніх поколінь зв'язківців рідного вузу 26 жовтня 2005 року в урочистій обстановці в головному корпусі ОНАЗ ім. О.С.Попова було відкрито Музей академії.

Урочисте відкриття музею

Експозиція нашого музею надає унікальну можливість всім гостям і жителям міста на власні очі переконатися в тому, який величезний шлях пройшла академія за ці роки. Музей містить не тільки фотографії, книги, альбоми та інші матеріали, але й велику кількість обладнання, яке відноситься до різних галузей зв’язку, пов’язаних з загальною історією техніки й з експлуатацією засобів зв’язку.

У двох залах музею розмістилися експонати (близько тисячі) галузі зв’язку і радіопромисловості та матеріали, пов’язані з діяльністю нашої академії.

На музейних стендах представлена історія розвитку вузу, починаючи з 1920 року, - архівні документи, фотографії вчених і співробітників, які зробили значний внесок у розбудову галузі та підготовку висококваліфікованих фахівців, фотоальбоми минулих років, рідкісна навчальна та наукова література (видання минулих років починаючи з 1893 року), наукові розробки академії, книги і журнали, наукові праці (поряд з навчальним процесом співробітники та студенти вели наукову роботу і вже у 1933 році було видано перший збірник наукових праць, відроджувались і активно розширювались  нові напрями науково-технічної діяльності, за результатами якої держава забезпечувалась сучасними розробками в галузі зв’язку й промисловості зі значним економічним ефектом), нагороди академії.

Різноманітність експозиції музею дозволяє глибше розібратися в деяких питаннях історії техніки зв’язку в різні історичні періоди і одержати відомості з історії розвитку й сучасного стану основних засобів зв’язку, побачити фотографії людей, які цілком присвятили себе цій галузі.

Перша зала музею (1920 – 2000 р.р.)

Загальний вигляд

Тут широко представлено експонати по телеграфії, телефонії, радіо - і телеапаратурі, різні прилади, наукові розробки академії, що мають відношення до розвитку галузі зв’язку, промисловості й історії створення академії, стенди щодо історичних дат та видатних діячів, а також зі створення та розвитку факультетів і навчально-наукових інститутів, які входять до складу академії.

Стенд винахіднику радіо

Стенди з історії 

розвитку нашого ВНЗ

                                        ygjjjjjyjkujuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Історичні документи щодо  започаткування нашої академії

Видатні діячі

Слід відзначити, що одесити і численні гості нашого міста з задоволенням слухають музику І.О. Дунаєвського, що звучить з одеських курантів, які були створені в інституті в 1959 р. Музичний супровід курантів став своєрідним символом Одеси. Технічна документація та інструкція з експлуатації, складена інженером лабораторії контрольно-вимірювальних приладів Кузнєцовим Ю.Є., також зберігається в музеї Академії.

Серед експонатів найбільшою популярністю користуються: телеграфний ключ 1929 р.; телеграфний апарат Морзе; радянський телетайп зразка 1935р.,    СТ-35; телеграфні апарати 1965р; зразок підводного кабелю діаметром 10см з чотирма жилами і бронею з проволоки «шестірка», прокладеного по дну Чорного моря в 1870 році     Індо-Європейської телеграфної линії Лондон – Делі; військові секретні радіостанції та телефонні апарати зразка 1944 р.; поліфонна пластинка 20-их років минулого століття; перший радіоприймач з дистанційним керуванням «Фестиваль» (1957р.), довоєнний репродуктор, цікава експозиція радіоприймачів з приватної колекції співробітника академії Кишиневського Е. Ф. (з 1934р.); магнітофон 1956 р., навчально-лабораторні стійки, розроблені на кафедрах вузу та інші.

Великий інтерес наш музей викликає особливо тим, що частина його експонатів знаходиться в робочому стані і ми демонструємо їх роботу: координатна АТСК 70-х років, декадно-крокова АТС на 100 номерів 1950 р., телефонний апарат 1920 р. Велику цінність являє і фотоальбом навчально-експериментального телецентру Одеського електротехнічного інституту зв'язку (ОЕІЗ), перша експериментальна передача якого відбулася 6 січня 1952 року.

Телеграфний апарат Морзе 1837р.

          

Телетайп зразка 1935р.

          Підводний кабель 1870р. Індо-Європейської телеграфної линії Лондон – Делі               

       

рррррррррррррррррррррррррррр

Військова 

радіоапаратура

нррррррррррррррррррррррррррр

					

Діюча декадно – крокова АТС на 50/100 номерів 50-х років


					

					

Діюча координатна АТСК  на 50/200 номерів    70-х років, стояк лабораторних робіт (СЛР-1), розроблений каф. Багатоканального зв’язку (1973р.)            

Поліфонна пластинка 20-х років

Перший радіоприймач з дистанційним керуванням "Фестиваль" (1957р.)

Радіоапаратура радянських часів з 1934р. (експозиція приватної колекції співробітника академії Кишиневського Е. Ф.)

                   Діючий телефон системи МБ 20-х років минулого століття (на фото праворуч).

	

	
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Протягом усієї своєї історії інститут надавав увагу і фізичному вихованню. Спортивні індивідуальні і командні перемоги на змаганнях найрізноманітніших рангів затвердили за інститутом неабияку спортивну славу. Про це свідчать отриманні дипломи, грамоти та кубки, які зберігаються в музеї.

 

Друга зала музею (з 2000 р.)

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh

Загальний вигляд

Зібрано сучасні досягнення академії: підручники, монографії, методичні проекти, наукові праці, звіти з найважливіших наукових розробок та їх результати, матеріали конференцій, виставок, академічні хроніки, вітальні адреси, нагороди, міжнародна діяльність.

Герб та прапор академії

Співробітництво з Міжнародним союзом електрозв’язку (ITU)

Стенд з міжнародної діяльності академії

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

 

Стенди з наукової діяльності академії за часів незалежності

  

Вітальні адреси президентів України, Верховної Ради та ведучих підприємств галузі


					

Академічні хроніки  подій


					

Академічні хроніки  подій


					

Сучасні видання академії
Нагороди академії


					

Нагороди академії

Активну участь у роботі по пошуку архівних документів, матеріалів та експонатів з галузі зв’язку взяли зв’язківці-ветерани. Сім’ї ветеранів зв’язку передали і сьогодні передають в музей нагороди, документи, фотографії родичів, стародавні приймачі та прилади.

Значну допомогу в створенні експозицій музею зробили матеріали та історичні документи, ретельно зібрані протягом багатьох років випускником вузу, видатним вченим, людиною не байдужою Андрієм Ісааковичем Когутом (1936-2003 рр.), який працював в академії протягом 44 роки, був нагороджений Золотою медаллю Всесоюзної виставки досягнень народного господарства. Він - автор 68 зарубіжних патентів, 22 авторських свідоцтв.

Співробітник академії Кишиневський Едуард Федорович зробив великий вклад в розбудову експозиції по пристроям телеграфії, телефонії, радіо - і телеапаратури, військової апаратури радянських часів, яка викликає великий інтерес у відвідувачів.

Робота з пошуку документів, експонатів постійно продовжується. Оформляються фотоальбоми, присвячені ювілейним датам, з 2005 року ведуться хроніки Академії, в яких відображені важливі та цікаві події, що відбуваються в колективі, кілька разів на телеканалах Одеси проводились репортажі про наш музей.

Побували в музеї і залишили свої записи в книзі відгуків ветерани і працівники зв’язку ведучих підприємств і фірм, учні коледжів і шкіл, гості зарубіжних країн (Азербайджану, КНР. Казахстану, Росії, Словенії, Вірменії, Грузії, Молдови, Узбекистану та ін.).

ХАРАКТЕРИСТИКА МУЗЕЮ

Профіль музею: технічний.

Форма власності: приватно – колективна.

Засновник, власник: Одеська національна академія зв’язку

ім. О.С. Попова.

Підпорядкування: Міністерству освіти і науки України, ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Заклад, що здійснює методичне керівництво: ОНАЗ ім. О.С. Попова

Статус: на правах відділу ОНАЗ ім. О. С. Попова.

Характеристика музейного приміщення:

Кількість будівель: 1, головний корпус ОНАЗ, кімн. 230.

Площа музею:

Загальна – 128,16 м2

Виставкових залів – І зала – 80,1 м2; ІІ зала - 48,06 м2

Адреса музею, телефон, факс: 65029, м. Одеса, вул. Ковальська, 1;

тел. 750-04-00 , кімн. 230, ф. 723-62-69.

Короткі історичні відомості (дата заснування з посиланням на джерела): засновано 26.10. 2005 року, наказ № 01-05-157  від 26.10.2005 року.

Керівний склад музею:

Громадська Рада музею:

Голова Ради - ректор  П.П.Воробієнко;

члени Ради - проректор з НР  О.В.Бондаренко;

- проректор з НР  В.А. Каптур;

- проректор з НП та ВР  А.О.Сіленко;

- проректор з АГР  М. М.Кузьмін;

- начальник відділу СП та ВР  Н.В.Дойсан-Коровьонкова;

- зав. бібліографічним відділом Л.А Кушнарьова.

- провід. фахівець В.А. Данилевський

Керівник музею ОНАЗ –  Саханенко Олена Василівна, тел. 705-03-70.