Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

 

Склад Методичної ради ОНАЗ ім. О.С. Попова

 

ПІБ

Посада

Телефон

E-mail

Голова ради:

1

Бондаренко О.В.

проректор з навчальної роботи, професор

705-04-44

oleg.bondarenko@onat.edu.ua

Заступник голови

2

Шульган О.О

проректор з науково-педагогічної роботи міжнародних зв’язків,

доцент

705-02-24

shulgan@onat.edu.ua

 

Члени ради

3

Каптур В.А.

проректор з наукової роботи, с.н.с.

731-73-35
705-04-60

vadim.kaptur@onat.edu.ua

 

4

Сіленко А.О.

проректор науково-педагогічної та виховної роботи,

професор

705-02-60

 

silenko.alla@onat.edu.ua

5

Захарченко Л.А.

 

директор ННІ економіки та менеджменту,

професор

723-23-43
705-02-00

 

lolitaz@onat.edu.ua

iem_onaz@mail.ru

 

6

Кріль С.С.

директор ННІ комп’ютерних технологій автоматизації та логістики, зав. кафедрою М та СПЗ, доцент

705-03-22

 

nnipz@bk.ru

7

Василіу Є.В.

директор ННІ радіо, телебачення та

інформаційної безпеки, професор

705-04-93

irte@onat.edu.ua

 

8

Стрелковська І.В.

директор ННІ інфокомунікацій та програмної інженерії, професор

705-04-39

dekanat.ik@onat.edu.ua

9

Русаловський В.Б.

директор ННІ дистанційного, заочного навчання, доцент

705-03-46

it.dl@onat.edu.ua

10

Петрусенко С.Ю.

 

директор коледжу зв'язку та інформатизації ОНАЗ ім. О.С. Попова

 

728-97-70
722-92-29

koledgeonaz@mail.ru

11

Балашов В.О.

зав. кафедрою ТКС, професор

705-03-73

bva@oniis.org.ua

12

Бобровнича Н.С.

зав. каф. УП та СА, доцент

705-02-40

institut.ekonom@onat.edu.ua

13

Захарченко М.В.

зав. кафедрою ІБтаПД, професор

705-04-18

 

14

Вікулін І.М.

зав. кафедрою ФОЗ, професор

705-04-76

phys@onat.edu.ua

15

Гофайзен О.В.

зав. кафедрою ТБ та РМ, професор

35-39-35
705-02-34

oleg.gofaizen@gmail.com

16

Дмитрієва І.Ю.

зав. кафедрою ВМ, доцент

705-03-01

kaf.vm@onat.edu.ua

17

Іващенко П.В.

зав. кафедрою ТЕЗ, професор

705-02-96

ipv43@ukr.net

18

Кадацький А.Ф.

зав. кафедрою ЕТЕЖ та МК, професор

705-03-95

akad@bk.ru

19

Калінчак О.В.

зав. кафедрою ЕТ, доцент

705-04-38

ecteor@bk.ru

20

 

              Коломієць Л.В.

зам. зав. кафедри

МС та С, професор

728-97-31

kaf.mcc@onat.edu.ua

21

Ложковський А.Г.

зав. кафедрою КС, професор

705-02-33

a.loshk@onat.edu.ua

22

Леонов Ю.Г.

зав. кафедрою ІТ, професор

705-04-85

leonov.yuriy@onat.edu.ua

23

Нікітюк Л.А.

зав. кафедрою МЗ, професор

705-03-23

 

nikityuk_l@mail.ru

24

Орлов В.М.

зав. кафедрою ЕП та КУ, професор

705-02-55

kafedra.epiu@onat.edu.ua

25

Педяш В.В.

доцент,

 кафедри ТКС

 

705-03-53

pedyash@onat.edu.ua

26

Пунченко О.П.

зав. кафедрою Ф та ІУ, професор

705-04-66

kaphedra.philos@onat.edu.ua

27

Станкевич І.В.

в.о. зав. кафедрою М та М, доцент

705-03-49

arnika@ukr.net

28

Флейта Ю.В.,

зав. кафедрою КІТ ПІВ, доцент

705-03-65

kit.piv@onat.edu.ua

29

Степанов Д.М.

зав. каф. ВОЛЗ, доцент

705-04-23

stepanov.d.m@onat.edu.ua

30

Рожновський М.В.

зав. каф. ТЕД та СРЗ, доцент

705-03-89

kaf.ted_srs@onat.edu.ua

31

Галюза С.С.

зав. каф. ФВ,

доцент

705-04-80

galuza@i.ua

32

Гапанович Я.В.

керівник центру інноваційних технологій сертифікації та працевлаштування, к.н.д.у., викладач

705-04-45

y.hapanowicz@onat.edu.ua

33

Гранатуров В.М.

професор кафедри управління проектами та системного аналізу

705-04-51

vmgrant@ya.ru

34

Багачук Д.Г.

начальник навчального відділу, доцент каф. ВОЛЗ

705-04-22

bagachuk.d.g@onat.edu.ua

35

Пономаренко І.В.

в.о. зав.каф. ЛП, ст. викладач

705-02-79

foreign.lang@onat.edu.ua