Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

KАФЕДРA МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Зліва направо стоять: cт. викл. Грабовський О.В., к.т.н., доц. Куріцин Є.М., викл. Солодка В.І.,
викл. методист Левковська М.Ю., викл. Беспалова Ю.В., викл. зав. лаб. Жмурко Ю.В.

Зліва направо сидять: cт. викл.. Козаченко Л.О., к.т.н. проф. Козаченко М.Т.,
д.т.н. проф. Коломієць Л.В., ст. викл. Вольська Т.С., к.т.н. доц. Дяченко О.Ф.

Кафедра організаційно входить в ННІ радіо, телебачення, електроніки (ННІ РТЕ). Завідувач кафедрою - професор, доктор технічних наук, академік Міжнародної Академії Стандартизації, Інженерної Академії України, заслужений працівник сфери послуг України, член Правління Асоціації «Укрінтерстандарт» Коломієць Леонід Володимирович.

У 1960 р. в Одеському електротехнічному інституті зв'язку (ОЕІЗ) було створено кафедру вимірювань у техніці зв'язку, і її першим став доцент Пишкін І.П., ректор ОЕІЗ. Надалі кафедрою керували: доцент Шерепа В.Ф. - з 1969 р. до 1983 р.; професор Іваніцький А.М.- з 1983 р. до 1987 р.; доц. Козаченко М.Т. - з 1987 р. до 1988 р.; доц Куріцин Е.М. - з 1988 р. до 1997 р.; доц. Байдан І.О.- з 1997 р. до 2001 р. У 2002 р. кафедру було реорганізовано і перейменовано в кафедру метрології, стандартизації сертифікації, завідуючим якої був призначений доцент Гонтаренко Г.М. Потім кафедру очолював к.т.н., проф. Козаченко М.Т., випускник 1969 р. Одеського електротехнічного інституту зв'язку за фахом «радіозв'язок і радіомовлення».

З жовтня 2004 р. кафедру очолює професор, доктор технічних наук, академік Міжнародної Академії Стандартизації, Інженерної Академії України, заслужений працівник сфери послуг України, член Правління Асоціації «Укрінтерстандарт» Коломієць Леонід Володимирович.

Викладачі кафедри доклали багато зусиль для методичного забезпечення дисциплін, які вони читають. У 60-ті роки основну частину методичних посібників з дисциплін кафедри було написано доц. Пишкіним І.П., доц. Сураго В.І., доц. Грігульовичем В.І.

З появою у 1970-х роках молодих доцентів Гаврилюка М.С., Серебріна В.Л., Козаченка М.Т. активізувалася робота з методичного забезпечення дисциплін - “Вимірювання у техніці зв'язку“, “Спеціальні вимірювання“, “Основи наукових досліджень“. Паралельно йшло становлення педагогічного, але й наукового потенціалу кафедри. У різний час на кафедрі виконувалося науково-дослідні роботи, основним напрямком яких було удосконалення засобів вимірювальної техніки. Дослідження виконувалися на замовлення провідних науково-дослідних інститутів СРСР - Ленінградського науково-дослідного інституту радіоприйому і електроакустики, Київського науково-дослідного інституту зв'язку, Одеського відділення ЦНДІЗ, заводу “Арсенал“ та інших. Основні з них - “Дослідження і розробка функціональних вузлів вимірника нелінійних спотворень“; “Дослідження методів і розробка апаратури кодування і декодування сигналів систем запису і відтворення звуку“. “Дослідження методів і розробка апаратури завадостійкого кодування-декодування сигналів при високоякісному оптичному звукозаписі“ і т.п. У різний час науковими розробками керували Пишкин І.П., Чеботарьов А.В., Шерепа В.Ф., Серебрін В.Л., Ланько А.Л., Некрасов В.С., Никітенко Л.Т., Іваницький А.М.