Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Відділ з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій

Відділ здійснює:
• єдину патентно-ліцензійну політику ОНАЗ;
• правову охорону об'єктів інтелектуальної власності;
• оформлення і подачу заявок на патентування інтелектуальної власності:
• реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності;
• надає співробітникам, студентам і аспірантам ОНАЗ – авторам об'єктів інтелектуальної власності консультативно-правову, інформаційну і адміністративну допомогу в реалізації особистих майнових і немайнових прав що належать їм.