Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Планово-економічний відділ

Планово-економічний відділ

Провідний економіст – Кутузакі Ірина Георгіївна

Народилася 02.10.1961 року. В 1984 році закінчила Одеський політехнічний інститут за спеціальністю «інженер-економіст». В Академії працює з 10.06.2002 року.
До функцій відділу належить підготовка проектів річних, квартальних і перспективних планів. Забезпечення доведення показників планів, кошторисів витрат за бюджетними і позабюджетними джерелами фінансування. Розробка техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат, економічно обґрунтованих планово-розрахункових тарифів на виконання робіт і надання послуг зі всіх видів діяльності НДЧ. Проведення економічного аналізу діяльності НДЧ і своєчасна розробка заходів по ефективному використанню фінансових ресурсів. Складання встановленої оперативної і статистичної звітності.