Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Студенти перших курсів Навчально-наукового інституту проблем інформаційного суспільства доповіли про складний життєвий шлях Отця української греко-католицької церкви у часи сталінської ідеологічної інтервенції в Україні, його духовний подвиг у часи сибірського заслання протягом 18 років. Йосип Сліпий дивував своїх сучасників надзвичайним оптимізмом, працездатністю, далекоглядністю.

В доповідях надана всебічна характеристика діяльності Й. Сліпого, яка охоплювала не лише церковне служіння, але й наукову, культурно-просвітницьку сфери, виховання молоді в дусі християнської моралі й української національної ідеї.

Окремо охарактеризовано еміграційний період життя патріарха, коли він протягом 21 року своїми рішучими діями захищав Україну та її Церкву. Тим самим патріарх Й.Сліпий наблизив шлях до української державності. Основний його подвиг полягає в тому, що він зламав помилковий стереотип щодо пізнання України та її історії. Для цього він писав безліч книг, статей (лише в Римі видано 13 томів його публікацій), виступав на радіо, розкривав факти порушення прав людини в Україні і каторжне життя політв'язнів, взагалі, засуджував безпорадну долю українців в ХХ столітті.

Згода і єдність — то найвища ідея для розбудови церкви і держави, усвідомлював Йосиф Сліпий. Тому він навчав: «Народе мій, стань уже раз собою! Позбудься своєї вікової недуги сварів і чварів, вислуговування чужим.. Отрясися од своїх вікових недостач, стань на свої ноги в Україні і на поселеннях, піднеси свою голову, випростуй свої рамена… Покажи свою силу і вдячність, бо, шануючи своє минуле, ти ростеш у своїй могутності і славі!» (Голос України. — 1992. — Ч.62).

Проведення круглого столу супроводжувалося  демонстрацією відео-фільму «Йосип Сліпий: молитва за Україну» (https://zhyve.tv/video/757-yosyp-slipyy-molytva-za-ukraynu/). Студенти показали своє поглиблене зацікавлення цією темою.