Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

 КАФЕДРА ФІЗИКИ ОПТИЧНОГО ЗВЯ'ЗКУ

Історія кафедри
Склад кафедри
Основні курси та спецкурси
Науково-дослідницька робота
Виховна робота
Методична робота
Публікації

Колектив кафедри представлений наступними викладачами:

Вікулін Іван Михайлович (д.ф.н.) - зав. кафедрою, професор;

Ірха Василь Іванович (к.ф.н.) - доцент;

Горбачов Віктор Едуардович (к.т.н.) - доцент;

Марколенко Павло Юрійович (к.т.н.) - доцент;

Криськів Світлана Казимирівна (к.ф.н.) - доцент;

Назаренко Олександр Аскольдович (к.ф.н.) - доцент;

Поляков Сергій Миколайович – викладач;  

Шишкова Світлана Іванівна - зав. лабораторією ;

Бударецька Марія Михайлівна - інженер;

Кафедра фізики заснована разом з Одеським інститутом зв’язку і займає одне з основних місць в базовій підготовці фахівців зв’язку. В різні роки кафедру очолювали доц. Браун Ж.Л., проф. Костирев А.І., доц. Іванова О.Л. , доц. Дєньга Е.М. , з 1985р. кафедру очолює лауреат Державних премій СРСР, доктор фізіко-математичних наук, професор Вікулін Іван Михайлович. Значний внесок у методичну роботу кафедри, модернізацію лабораторного практикуму і переклад його на фронтальний метод проведення занять зробили в свій час викладачі кафедри Іванова Т.Б., Скалєва Г.М., Георгієнко С.С., доц. Бугрієнко В.І., доц. Запорожченко Ю.А., доц. Грибняк Л.Г., доц. Коробіцин Б.В., в.о. доц. Марінчик В.К. Свій внесок в оснащення навчальних та наукових лабораторій кафедри зробили завідуючий лабораторіі Шишкова С.І., Затовський В.Л., інж. Бударецька М.М.