Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Виховна робота

ВИХОВНА РОБОТА
 

Особливість навчання і освітніх процесів, які здійснюються кафедрою, є те, що їх центральною фігурою, основним об'єктом є студент. Ці концептуальні підходи збігаються з принципами Статуту і спрямовані на створення умов для універсалізації освіти і гармонійного розвитку культури майбутніх фахівців.

Викладачі кафедри плідно працюють з молоддю, допомагаючи студентам не тільки з навчальним процесом, але і вирішувати інші питання розвитку та співробітництва викладачів і студентів.

Орлов Василь Миколайович очолює наукову школу по вдосконаленню механізму управління.

 

Голубєв Альберт Костянтинович плідно працює з молодими вчителями, допомагаючи їм в навчальному процесі, а також керує роботою магістрів.

Жаданова Юлія Олексіївна контролює студентські групи з різними науково-методологічними тенденціями.

Викладачі кафедри проводять кураторські роботи, організовують практичні заняття.

 
 

Основні напрямки виховної роботи кафедри включають в себе:

• Залучення студентів до громадського життя Академії (День відкритих дверей, "Міс Академія", "Містер Академія", святкові вечори тощо);

• дискусії з актуальних питань нашого часу, історії культури і релігії, екскурсії по телекомунікаційним компаніям і спеціалізованої виставки інформаційних технологій;

• взаємодія з Центром соціальної та психологічної допомоги студентам, допомагаючи їм адаптуватися до життя в гуртожитках студентів першого курсу;

• організація юридичних консультацій, проведення заходів з попередження злочинності та правової освіти;

• Студенти беруть участь в іграх КВН;

• Формування культурних цінностей, національної ідентичності, соціальної і політичної діяльності студентів.