Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

07 червня 2017 року за участю представника ОНАЗ ім. О.С. Попова, розпочала свою роботу  міжвідомча робоча група з питань розвитку електронного урядування та реалізації спільного проекту «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» в Одеській області, створена за розпорядженням від 05.05.2017 № 371/А-2017 голови Одеської ОДА.

Академію представляв керівник НВЦ ПКП та ВП ГАПАНОВИЧ Я.В., к.н.держ.упр.  Робочою групою розглядались наступні питання:

  • затвердження організаційних та плануючих документів групи на 2017 рік;
  • можливості організацій та установ  щодо участі у спільному проекті EGAP;
  • джерела фінансування проекту.

На засіданні обговорювались питання щодо участі ОНАЗ ім. О.С. Попова у процесі підвищення кваліфікації державних службовців, розробці технічних пропозицій щодо автоматизації роботи центрів надання адміністративних послуг та надання електронних адміністративних послуг,  розробці Технічного завдання і Проекту регіональної інформаційної платформи, а також створення  реєстрів територіальних громад.