Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Науково-дослідний центр поштового зв'язку "Індекс"

Науково-дослідний центр поштового зв’язку «Індекс»
Керівник – Ящук Леонід Омелянович, д.т.н., професор, академік Міжнародної академії інформатизації і Академії зв’язку України, заслужений діяч науки і техніки України.
Народився 20.11.1933 року. У 1956 році закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова. В Академії працює з 01.09.1965 року.

Книга Л. Ящука "Мгновения жизни"

Науково-дослідний центр (НДЦ) “Індекс” було створено у складі Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова з метою підвищення ефективності оброблення пошти у вузлових об’єктах поштового зв’язку України та скорочення строків її пересилання Наказом Міністра зв’язку України №105 від 28.07.95 р.
Результати науково-дослідних робот (НДР) широко впроваджені у виробництво в УДППЗ „Укрпошта”, використовуються в навчальному процесі академії, факультету підвищення кваліфікації спеціалістів поштового зв’язку, підготовці аспірантів.
За матеріалами НДР опубліковано 5 монографій і довідників, 130 наукових статей, підготовлено 25 навчальних і методичних посібників, підготовлено 5 кандидатів технічних наук.
За час свого існування колектив науковців НДЦ “Індекс” виконав важливі для пошти України наукові розробки, серед яких:
- розробка та впровадження Національної індексації поштового зв’язку України;
- оптимізація структури магістральної мережі поштового зв’язку України;
- оптимізація мережі об’єктів поштового зв’язку;
- розробка Концепцій розвитку мережі поштового зв’язку України;
- оптимізація магістральних і обласних маршрутів перевезення пошти;
- адаптація магістральної мережі поштового зв’язку України до надзвичайних ситуацій та до змін обсягів поштових потоків;
- мінімізація нормативних строків пересилання пошти і доставляння загальнодержавних періодичних видань;
- синхронізація оброблення і перевезення пошти;
- розробка математичних моделей функціонування мереж поштового зв’язку;
- мінімізація сумарних витрат на оброблення і перевезення пошти в мережі поштового зв’язку України;
- оптимізація розподілу операцій технології оброблення пошти між об’єктами мережі поштового зв’язку;
- оптимізація планів прямування пошти;
- оптимізація планів сортування пошти;
- оптимізація багатопрограмного сортування пошти;
- мінімізація кількості технологічних операцій в системах автоматизованого оброблення пошти;
- адаптація алгоритмів розпізнавання до афінних спотворень графічних зображень поштових індексів;
- оптимізація прийняття рішень в системах автоматизованого оброблення пошти.