Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Науково-дослідний центр економіко-аналітичних досліджень

Науково-дослідний центр економіко-аналітичних досліджень
Керівник – Політова Ірина Вікторівна (к.е.н.).
Основними напрямами діяльності центру є:
- тарифоутворення на загальнодоступні (універсальні послуги) телекомунікацій та поштового зв’язку;
- розробка методики визначення собівартості послуг взаємоз’єднання мереж різних операторів;
- дослідження з імітаційного моделювання структур та операційної діяльності операторів зв'язку в ринковому середовищі з використанням математичних, статистичних моделей та методів прогнозування їх економічного розвитку;
- розробка корпоративних стандартів з організації системи управління бізнес-процесами надання нових послуг;
- розробка методичних рекомендацій щодо формування та розрахунку тарифів на послуги надання у користування каналів зв’язку та послуги місцевого телефонного зв’язку;
- розробка методик розрахунку тарифів у сфері використання радіочастотного ресурсу;
- розробка аналітичної системи реінжинірингу бізнес-процесів;
- розробка бізнес-планів, рекламних стратегій та стратегічних планів розвитку організацій і компаній державної та недержавної форми власності;
- проведення маркетингових досліджень;
- надання інформаційно-аналітичних послуг в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, поштового зв’язку, радіозв’язку, економіки та менеджменту, регулювання сфери інфокомунікацій України;
- організація та здійснення підвищення кваліфікації та навчання співробітників Академії, фахівців з організацій державної та недержавної форми власності сфери інфокомунікацій відповідно до напрямків діяльності НДЧ.