Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Науково-дослідний центр телекомунікаційних систем та мереж звязку

Науково-дослідний центр телекомунікаційних систем та мереж зв’язку
Керівник – Каптур Вадим Анатольович

Метою створення центру є розширення спектру наукових досліджень, таких як:
- розробка концепцій та програм розвитку операторів телекомунікацій;
- дослідження та обґрунтування технологічних рішень створення мережі наступного покоління (NGN);
- розробка методик проектування мереж наступного покоління;
- розробка комунікаційного та застосовного програмного забезпечення для телекомунікаційних мереж;
- дослідження сучасних інфокомунікаційних технологій;
- розробка експертної системи щодо оцінки інфокомунікаційних систем та технологій;
- експертиза та експертне оцінювання інфокомунікаційних мереж та систем;
- розрахунок показників надійності проектованих волоконно-оптичних ліній зв'язку;
- розроблення вимог та порядку впровадження на телефонних мережах цифрових вузлів служб зв'язку, Центрів обслуговування абонентів та обладнання інтелектуальної мережі;
- автоматизація проектних робіт зі створення документації для будівництва та реконструкції лінійних споруд телекомунікаційних мереж;
- формування політики, науковий супровід та моніторинг розвитку і вдосконалення організаційної та техніко-технологічної інфраструктури поштового зв'язку України;
- участь у діяльності Асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі "УРАН";
- створення, розвиток та забезпечення Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі "УРАН"(URAN).