Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Програма «Подвійні дипломи» між Одеською національною академією зв’язку ім. О.С. Попова та Anhalt University of Applied Sciences (Кетен, Німеччина)

 

В Навчально-науковому інституті інфокомунікацій та програмної інженерії (ННІ ІКПІ) Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ ім. О.С. Попова) починаючи з 2013 року реалізується довгострокова програма «Подвійні дипломи» для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра та магістра.

Бакалаврська програма «Подвійний диплом» реалізується для студентів спеціальності 172. «Телекомунікації та радіотехніка», навчання виконується тільки німецькою. Студенти ОНАЗ ім. О.С. Попова після завершення                      2,5 курсу навчання мають можливість поїхати навчатися в Anhalt University of Applied Sciences (Кетен, Німеччина) для отримання диплому бакалавра. Узгодження навчальних програм дозволяє студентам отримати два дипломи одночасно, тобто окрім диплома бакалавра ОНАЗ, отримати диплом бакалавра Anhalt University of Applied Sciences (Кетен, Німеччина).

Магістерська програма «Подвійний диплом» реалізується для студентів спеціальності 172. «Телекомунікації та радіотехніка» спеціалізацій «Інформаційні мережі зв’язку», «Технології та засоби телекомунікацій» та «Телекомунікаційні системи та мережі». Навчання в магістратурі виконується тільки англійською. Магістри від’їжджають на навчання на перший семестр 5-го курсу (півроку з жовтня по березень) в Anhalt University of Applied Sciences (Кетен, Німеччина), другий семестр навчаються                      ОНАЗ ім. О.С. Попова, на шостому курсі написання магістерської роботи можуть виконувати як в Одесі, та і в Німеччині. Узгодження навчальних програм дозволяє студентам отримати два дипломи одночасно, тобто окрім диплома магістра ОНАЗ, отримати диплом магістра Anhalt University of Applied Sciences (Кетен, Німеччина).