73-я Науково-технічна конференція

73-я Науково-технічна конференція

З 12 по 14 грудня в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова відбулася 73-я Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів. В рамках конференції пройшли засідання таких секцій:

 • Радіозв’язок і телебачення (секція 1) – 19 доповідей;

 • Телекомунікаційні системи та мережі (секція 2) – 18 доповідей;

 • Інфокомунікації та програмна інженерія (секція 3) – 5 доповідей;

 • Інформаційна безпека (секція 4) – 31 доповідь;

 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (секція 5) – 40 доповідей;

 • Економіка й управління (секція 6) – 16 доповідей;

 • Гуманітарні науки (секція 7) – 13 доповідей.

На участь в конференції було подано 144 тези доповідей. Активну участь в конференції взяли представники:

 • Педагогічного Університету в Кракові, Польща;

 • Вінницького торговельно-економічного інституту КНТУ;

 • Науково-технічного центру Академії зв’язку України;

 • Національного транспортного університету;

 • Національного університету “Одеська Морська Академія”;

 • Одеського національного політехнічного університету;

 • Одеської державної академії будівництва та архітектури;

 • Одеської державної академії технічного регулювання та якості;

 • Сумського державного університету;

 • Ужгородського національного університету;

 • Українського науково-дослідного інституту радіо і телебачення

 • Харківського національного університету повітряних сил ім. І. Кожедуба;

 • Харківського національного університету радіоелектроніки.

За результатами конференції було прийнято рішення видати збірник матеріалів конференції у 2-х частинах.