26 березня 2019 року відбулося засідання ІІ секції «Організаційно-управлінська та маркетингова діяльність в умовах побудови інформаційного суспільства», «VІII Міжнародної науково-практичної конференції “Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”

26 березня 2019 року відбулося засідання ІІ секції «Організаційно-управлінська та маркетингова діяльність в умовах побудови інформаційного суспільства», «VІII Міжнародної науково-практичної конференції “Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”

З вітальною промовою виступила голова секції – завідувач кафедри менеджменту та маркетингу, д.е.н., доц. Станкевич І.В.

На засіданні секції було представлено 10 тез доповідей:

  • «Сучасні напрями розвитку Інтернет-реклами», доповідач Балабан Є.Ю., науковий керівник – к.е.н., доц. каф. М та М Тардаскіна Т.М.

  • «Формування клієнтоорієнтованого комерційного банку», доповідач ГрушовенкоТ.І. науковий керівник – ст. викл. каф. М та М Богатирьова Л.Д.

  • «Діагностика діяльності оператора телекомунікацій ПАТ «Укртелеком» , доповідач Дресвянніков П.В, науковий керівник – ст. викл. каф. М та М БогатирьоваЛ.Д.

  • «Інноваційний формат розвитку оператора поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» , доповідач Дзиговський І.Л.

  • «Запровадження концепції ризик-орієнтованого мислення в діяльності сучасних підприємств та організацій відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015», доповідач Кіоса А.О., науковий керівник – д.е.н., доц. зав. каф. М та М Станкевич І.В.

  • «Вдосконалення маркетингової діяльності підприємства телекомунікаційного оператора ПАТ Укртелеком» доповідач Куштал І.Ф., науковий керівник – к.ф.н., ст. викл. каф. М та М Бондаренко О.М.

  • «Застосування хмарних технологій в діяльності телекомунікаційних компаній», доповідач Грищук Т.В. науковий керівник – к.е.н., доц. каф. М та М Тардаскіна Т.М.

  • «Кластерна модель розвитку регіональної економіки України в умовах децентралізації державного управління», доповідач Зернов В.Є., науковий керівник – к.е.н., доц. каф. М та М Тардаскіна Т.М.