26 березня 2019 року в ОНАЗ ім. О.С. Попова відбулося засідання ІІІ секції «Економіка підприємства: формування економічного потенціалу підприємства в умовах побудови інформаційного суспільства», VІII Міжнародної науково-практичної конференції “Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”.

26 березня 2019 року в ОНАЗ ім. О.С. Попова відбулося засідання ІІІ секції «Економіка підприємства: формування економічного потенціалу підприємства в умовах побудови інформаційного суспільства», VІII Міжнародної науково-практичної конференції “Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”.

З вітальною промовою виступив голова секції – завідувач кафедри економіки підприємства та корпоративного управління, д.е.н., проф. Орлов В.М.

На засіданні секції було представлено 13 тез доповідей:

 • «Аналіз та прогноз розвитку ринку послуг поштового зв’язку», доповідач Головко С.С.., науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ЕП та КУ Бірбіренко С.С.

 • «Мотивація персоналу як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства», доповідач Бондаренко М.В.

 • «Прибуток телекомунікаційного підприємства та фактори, що впливають на його розмір» , доповідач Варецький О.В., науковий керівник – д.е.н., проф. каф. ЕП та КУ Орлов В.М.

 • «Особливості процесів цифровізації в Україні», доповідач Галіус Л.С., науковий керівник – д.е.н., доц.каф. ЕП та КУ Петрашевська А.Д.

 • Головні напрямки діяльності підприємства» , доповідач Гурченко К.В. науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ЕП та КУ Бірбіренко С.С.

 • «Влияние рекламы на потребительский спрос», доповідач Лисенко А.Г., науковий керівник – д.е.н., проф. каф. ЕП та КУ Князева О.А.

 • «Взаимосвязь рекламы и конкуренции» доповідач Мельниченко Г.Р., науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ЕП та КУ Бірбіренко С.С.

 • «Стратегічні напрями розвитку ринку сучасного інтернет-телебачення», доповідач Мітров Г.О., науковий керівник – д.е.н., проф. каф. ЕП та КУ Князева О.А.

 • «Передумови формування механізму трансформації структур управління», доповідач Ободовський Ю.В., науковий керівник – д.е.н., проф. каф. ЕП та КУ Орлов В.М.

 • «Порівняльна характеристика економічної сутності лізингу та оренди», доповідач Процей А.С., науковий керівник – д.е.н., доц.каф. ЕП та КУ Петрашевська А.Д.

 • «Особенности развития системы страхования жизни в современных экономических условиях», доповідачі Варенкова В.А. та Бурлака В.С., науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ЕП та КУ Терешко Ю. В.

 • «Анализ структуры и тенденций развития современного рынка IТ- технологий», доповідачі Цепко К.Ф. та Деньга В.О., науковий керівник  – к.е.н., доц. каф. ЕП та КУ Терешко Ю. В.

«Інноваційний розвиток діяльності банків», доповідач Шевчук А.С., науковий керівник – к.е.н., доц.каф. ЕТ та УП Галан Л.В.

1 [object object] 26 березня 2019 року в ОНАЗ ім. О.С. Попова відбулося засідання ІІІ секції «Економіка підприємства: формування економічного потенціалу підприємства в умовах побудови інформаційного суспільства», VІII Міжнародної науково-практичної конференції “Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”. 1