«16-17» січня 2018 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради

«16-17» січня 2018 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА

 «16-17» січня 2018 року

в ауд. № 223

ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАСІДАННЯ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Д 41.816.01

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1) початок о 10:00 годині 16 січня 2018 р.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Аль-Аззаві Есса Мохаммед за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Тема дисертації «Динамічні моделі і методи маршрутизації на основі розподілу ресурсів для WiMAX мереж в режимі mesh»

Науковий керівник – Євсєєва Оксана Юріївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри телекомунікаційних систем (Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова)

Офіційний опонент – Толюпа Сергій Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент – Кирик Мар’ян Іванович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри телекомунікацій (Національний університет «Львівська політехніка»)

2) початок о 12:00 годині 16 січня 2018 р.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Раед Яхя Абдулгхафур за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Тема дисертації «Моделі та методи забезпечення якості обслуговування в програмно-конфігурованих мережах»

Науковий керівник – Дуравкін Євген Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри телекомунікаційних систем (Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова)

Офіційний опонент – Агеев Дмитро Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри iнфокомунiкацiй (Харкiвський Нацiональний унiверсiтет радiоелектроiки)

Офіційний опонент – Рвачова Наталія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії (Полтавський національний технічний університет)

3) початок о 10:00 годині 17 січня 2018 р.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Повхліб Вікторії Сергіївни за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Тема дисертації «Система управління мобільною цифровою тропосферно-радіорелейною станцією»

Науковий керівник – Почерняєв Віталій Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри телекомунікацій (Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова)

Офіційний опонент – Семенко Анатолій Іларіонович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Телекомунікаційні системи та мережі» (Державний університет телекомунікацій), лауреат Державної премії СРСР

Офіційний опонент – Наритник Теодор Миколайович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор (Інститут електроніки та зв’язку Української академії наук), лауреат Державної премії СРСР, лауреат Державної премії України

 

З дисертацією можна ознайомитися в кімнаті наукових працівників ОНАЗ ім. О.С. Попова.